Skorzystaj z niepowtarzalnej szansy i aplikuj o wyjazd stypendialny Erasmusa+ w roku akademickim 2014/2015 (semestr zimowy lub letni)! Złóż aplikację na wyjazd w ramach programu Erasmus+, a będziesz miał możliwość wyjazdu na studia współfinansowane ze środków unijnego programu!

Wystarczy zrobić pierwszy krok i dostarczyć do Koordynatora Programu Erasmus (Dział Współpracy z Zagranicą, pok. RA 207) następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy SMS (dostępny na www.erasmus.wsiz.rzeszow.pl),
  • CV w języku obcym w wersji papierowej,
  • list motywacyjny w języku obcym (angielskim lub niemieckim, w zależności od wybranej uczelni goszczącej),
  • zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni semestr (Dziekanat)
  • dodatkowo (jeśli dotyczy): ksero certyfikatu/ów językowego/ych (np. IELTS, TOEFL, LCCI), zaświadczenia potwierdzające czynny udział w życiu Uczelni (wystawione przez opiekuna grupy).

Co ważne, poprzedni beneficjenci Programu Erasmus-LLP także mogą po raz kolejny aplikować o stypendium na zagraniczne studia!

Dokumenty aplikacyjne na wyjazdy studyjne można składać do 31 marca 2014 roku!

Chcesz dowiedzieć się więcej o mobilności w ramach programu Erasmus+? Zapraszamy spotkania informacyjne, które odbędą się:

  • 26 lutego 2014 o godz. 13:40 w sali RA 101 (spotkanie już się odbyło)
  • 06 marca 2014 o godz. 13:40 w sali RA 104 (ta sama tematyka spotkania)

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:
gazeta.pl