Z myślą o studentach z Ukrainy i innych krajów ze wschodu Europy, Biuro Karier WSIiZ wprowadza od roku akademickiego 2014/2015 System Pomocy Zawodowej dla Studentów ze Wschodu.

Uczelnia uruchamia specjalny blok szkoleń z zakresu poruszania się po rynku pracy, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, który pomoże m.in. napisać dokumenty aplikacyjne, przygotuje do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zbada predyspozycje zawodowe. Z jego pomocą studenci będą mogli zaplanować swoją ścieżkę zawodową. Do dyspozycji studentów będzie też prawnik, który będzie prowadził cykliczne szkolenia i udzielał porad indywidualnych związanych z możliwością podjęcia legalnego zatrudnienia.

Dzięki Systemowi Pomocy Zawodowej Studentom ze Wschodu każdy student zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne w poszukiwaniu pracy! Szczegóły w Biurze Karier WSIiZ.

– Na naszej Uczelni studiuje coraz więcej osób ze wschodu Europy, to w wielu przypadkach cenieni pracownicy. Niestety w przypadku studentów i absolwentów pochodzących ze Wschodu obowiązują nieco inne zasady podjęcia zatrudnienia. Chcemy przybliżyć tym osobom te informacje, a tym, którzy chcą pracować zamierzamy pomóc wejść na rynek pracy – mówi Barbara Leśniak, kierownik Biura Karier WSIiZ.

Harmonogram szkoleń:
Szkolenie ,,Dokumenty aplikacyjne – CV oraz List motywacyjny”
Poniedziałki, Godz. 12:00 -15:00

Szkolenie ,,Etykieta biznesu”
Wtorki, godz. 12:00-15:00

Indywidualne konsultacje prawnicze nt. możliwości legalnego zatrudniania obcokrajowców w Polsce (pokój RA 243)
Wtorki, godz. 8:30 – 10:00

Szkolenie „Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce”
styczeń 2015, maj 2015

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
Biuro Karier WSIiZ (pokój RA 45 oraz RA 46)
Piątki, godz. 9:00-12:00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY