7 maja 2012 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisano umowę o współpracy pomiędzy Uczelnią a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

W imieniu WSIiZ podpisał je prof. dr hab. Jerzy Chłopecki, prorektor ds. nauki, a ze strony GIODO – Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podczas uroczystości obecni byli także dr inż. Andrzej Mantaj, dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ oraz Andrzej Kaczmarek, dyrektor Departamentu Informatyki Biura GIODO.

Zadaniem GIODO jest między innymi kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych, inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, a także uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

Obie instytucje będą współpracować w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Efektem współpracy będą między innymi seminaria, konferencje, szkolenia i praktyki zawodowe. W ramach tej współpracy będą też realizowane prace naukowe i badawcze z zakresu ochrony danych osobowych.