Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczyna rekrutację na płatne staże zawodowe w ramach projektu "Akademia Przedsiębiorczego Studenta Santander". Staże, realizowane dzięki współpracy z Grupą Santander, skierowane są do studentów WSIiZ, w szczególności do studentów kierunków Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia. Stażyści będą nabywać doświadczenie w oddziałach Banku Zachodniego WBK.

– Realizacja staży i praktyk zawodowych w Grupie Santander oraz instytucjach z nią powiązanych stwarza bardzo wiele możliwości dla studentów kierunków związanych z finansami i bankowością. Zdobycie doświadczenia zawodowego w jednej z największych grup finansowych może być przepustką do wspaniałej kariery – mówi Krzysztof Tokarz, ekspert Biura Karier WSIiZ.

Współpraca z Grupą Santander obejmuje realizację projektów podnoszących jakość edukacji, wspieranie działalności badawczej, a także zwiększenie dostępności programów szkoleniowych i promocję wymiany międzynarodowej.
Umowa z Santander Universitades umożliwia realizację wielu pożytecznych inicjatyw i projektów. – Przedsięwzięcia priorytetowe w naszej współpracy związane są z rozwijaniem przedsiębiorczości wśród studentów naszej uczelni, jak również uczelni partnerskich wchodzących w skład Konsorcjum Akademickiego WSIiZ – podkreśla dr Robert Góra, członek Komitetu Monitorującego umowę z ramienia WSIiZ.

Całokształt działań prowadzonych w ramach współpracy pomiędzy tymi podmiotami daje niepowtarzalną okazję do zdobywania cennych doświadczeń. Zaangażowanie w projekt Akademia Przedsiębiorczego Studenta Santander może stać się przepustką do kariery w jednej z największych grup finansowych lub instytucjach ściśle z nią związanych.

Głównymi celami działalności grupy Santander Universidades w Polsce są m.in. promowanie kultury, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój badań naukowych, mobilność studentów i pracowników naukowych oraz wymiana wiedzy na ogólnoświatowym poziomie. Organizacja Santander każdego roku inwestuje w szkolnictwo wyższe około 1% własnego zysku. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest uznanym ośrodkiem badawczym i edukacyjnym, współpracuje z licznymi instytucjami na całym świecie oferując wyjątkowe możliwości rozwoju akademickiego i zawodowego zarówno studentom, doktorantom, jak i pracownikom.

Więcej informacji na temat rekrutacji i staży można znaleźć na stronie Biura Karier WSIiZ www.biurokarier.wsiz.pl.

Projekt zrealizowany ze środków przekazanych przez Bank Zachodni WBK w ramach Santander Universidades.