Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczynają cykl Uczelnianych Seminariów Interdyscyplinarnych. Maja one na celu integrację pracowników uczelni oraz wspólną dyskusję podejmowanych problemów.

Pierwsze Uczelniane Seminarium Interdyscyplinarne, w dniu 26 marca 2012r. o godz. 16.00 w Sali Senatu poprowadzi prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, a tematem głównym będą „Metodologiczne problemy badań interdyscyplinarnych”.

Kolejne seminaria odbędą się:

  • 23 kwietnia 2012r. – seminarium pt. „Masowo-równoległa metoda podejmowania decyzji”, prowadzone przez dra Andrew Schumanna,
  • 28 maja 2012r. – seminarium nt Modelowania matematyczne i jego granice, którego prelegentem będzie dr Andrzej Szelc.

Serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do udziału.