Rozpoczynamy rekrutację do kolejnej, IV już edycji RAI, czyli Regionalnej Akademii Inspiracji. Jest to projekt skierowany do uczniów w przedziale wiekowym 6-13 lat, realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Młodzi Uczestnicy Akademii będą mogli wziąć udział w bezpłatnych, inspirujących i pobudzających do działania warsztatach, które poprowadzi doświadczona kadra trenerska.

RAI w IV edycji oferuje trzy programy skierowane do uczniów:

  • Kreatywny sposób poznawania otaczającego nas świata (6-8 lat)
  • Fajnie być obywatelem program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich (8-10 lat)
  • Rozwój pasji naukowych i odkrywczych (10-13 lat)

Szczegóły programów znaleźć można TUTAJ.

Zajęcia będą odbywać się w soboty w godzinach przedpołudniowych. Pierwsze odbędą się 29 lutego. Szczegółowy harmonogram spotkań wkrótce zostanie zamieszczony na stronie projektu.

Jak zgłosić dziecko do projektu? Wystarczy wypełnić formularz, który znajduje się TUTAJ.

Prosimy o prawidłowe wypełnianie wszystkich pól formularza, ponieważ te dane stanowić będą podstawę w rekrutacji. Podanie nieprawidłowych danych może skutkować odrzuceniem kandydata.

Zapraszamy! 

 

Projekt „Regionalna Akademia Inspiracji” realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie.