12 sierpnia WSIiZ rozpoczęła rekrutację na płatne, 3-miesięczne staże w największych firmach w regionie oraz na terenie całej Polski. Wynagrodzenie dla absolwentów to 9 tys. zł, a dla studentów ponad 4 tys. zł za realizację stażu. Aplikacje na oferty stażu można było składać do 19 sierpnia.

 

Staże odbywają się w ramach realizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie projektu „WSIZ: Wiedza-Staże-Informacja-Zatrudnienie”.

– Program umożliwia studentom i absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności bezpośrednio w przedsiębiorstwach, co zwiększa ich szanse na rynku pracy. Staż często jest pierwszym doświadczeniem zawodowym. Na dzień dzisiejszy z oferty staży skorzystało ponad 160 osób. Projektem są objęci również studenci i absolwenci niepełnosprawni – informuje Urszula Bielańska, koordynator organizacyjny ds. staży.

Aby wziąć udział w stażu, uczestnicy programu muszą otrzymać pozytywną ocenę w wyniku procesu rekrutacji. Szczegóły na temat naboru znajdują się w serwisie internetowym staze.wiedzaizatrudnienie.wsiz.pl.

– Miejsca stażowe są rezultatem współpracy WSIiZ z firmami z regionu oraz całego kraju. Oferty stażowe otrzymujemy od przedsiębiorstw z branż odpowiadających kierunkom studiów w naszej uczelni. Najszerszą współpracę prowadzimy z firmami informatycznymi, bankami oraz przedsiębiorstwami zajmującymi się handlem – podkreśla Krzysztof Tokarz, odpowiedzialny za kontakty z firmami.

Studenci i absolwenci WSIiZ odbywają staże w takich firmach, jak m.in.: Bank Zachodni WBK, Zelmer S.A., Develop Investment Sp. z o.o., Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” Spółka Akcyjna, MTU Aero Engines Spółka z o.o., Metalzbyt Polska z o.o. oraz Vipera Cosmetics w Warszawie.

Zatrudnieni po stażu

Wielu stażystów po zakończeniu udziału w programie otrzymało zatrudnienie.

– Po zakończeniu stażu do dnia dzisiejszego pracuję w firmie Partners in Progress na stanowisku programisty. Podczas stażu pracowałem w zespole przy dużych projektach informatycznych, poznawałem nowe technologie. Umiejętności i doświadczenie, jakie wtedy nabyłem, są związane z zawodem, który wykonuję obecnie – podkreśla Łukasz Piechocki, który odbył staż w firmie Partners in Progress.

– Staż dał mi bardzo wiele, ponieważ zdobyte doświadczenie zaowocowało założeniem własnego salonu kosmetycznego – ocenia Aneta Małek, kosmetolog.

Wszyscy uczestnicy programu stażowego zdobywają praktyczną wiedzę, istotną podczas wykonywania pracy zawodowej. Zwiększają też swoje umiejętności organizacyjne i interpersonalne, a te z pewnością przydadzą się podczas rozwijania przyszłej kariery zawodowej.