W ubiegłym tygodniu (4-8.02.2013) w WSIiZ ruszył cykl bezpłatnych szkoleń menedżerskich organizowanych przez Koło Naukowe BOSS oraz Koło Naukowe „Kopalnia talentów”.

Tematyka pierwszego spotkania obejmowała szeroko pojęty „Team building”. Uczestnicy mogli zdobyć niezbędną wiedzę, konieczną do formułowania efektywnych zespołów projektowych. Poznali także typy osobowości, warunkujące określone postawy oraz mieli możliwość praktycznego rozpoznania swojej roli w zespole, poprzez rozwiązywanie specjalistycznych testów psychologicznych.

„Kuźnia menedżerów – od umiejętności interpersonalnych do menedżerskich” to projekt, którego głównym celem jest rozwinięcie u studentów postaw przedsiębiorczych oraz miękkich kompetencji potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem. Szkolenia ukierunkowane są na uświadamianie studentom, jako przyszłym menedżerom, znaczenia psychologii wykorzystywanej w biznesie poprzez trening umiejętności interpersonalnych oraz menedżerskich. Projekt skierowany jest do studentów WSIiZ. Na szkolenia zapisało się łącznie 90 osób.

W programie szkoleń m.in. komunikacja interpersonalna, sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych, radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, zachowania asertywne w relacjach zawodowych oraz przywództwo.
Szkolenia będą organizowane do 30 czerwca 2013 roku.

Przypominamy, iż Narodowy Bank Polski docenił wartość merytoryczną projektu i przyznał na jego realizację grant w wysokości prawie 18 000 zł.