1 lipca 2011 roku rozpoczął się półroczny okres przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. W tym czasie nasz kraj stanie się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i będzie odgrywał kluczową rolę na arenie międzynarodowej. W województwie podkarpackim punktem informacyjno-promocyjnym ds. polskiej prezydencji będzie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

RCIE w Rzeszowie już z rocznym wyprzedzeniem przygotowywało społeczność wojwództwa podkarpackiego do tego historycznego dla naszego kraju wydarzenia. Lekcje, spotkania, wykłady otwarte, to tylko część przedsięwzięć, które już na stałe wpisały się w kalendarz działań punktu.

W tak krótkim czasie przeprowadziliśmy blisko 200 spotkań i lekcji europejskich we wszystkich typach szkół naszego regionu. Nauczyciele mieli świadomość tego, że uczniowie powinni wiedzieć czym jest polska prezydencja, jakie są jej główne założenia oraz dlaczego jest to tak ważne dla nas wszystkich wydarzenie – informuje Katarzyna Stępak konsultantka ds. edukacji i informacji europejskiej RCIE w Rzeszowie.

– Prezydencja Polska w Radzie UE to ogromna szansa na to, aby wypromować nasz kraj na arenie międzynarodowej oraz pokazać że potrafimy być liderem w Europie. Z drugiej strony jest to również wielkie wyzwanie, gdyż musimy skoordynować ogromną liczbę spotkań, a także zadbać o realizację priorytetów naszej prezydencji tak, aby były one odzwierciedleniem interesów wszystkich krajów unijnych – dodaje Dominik Łazarz dyrektor RCIE w Rzeszowie.

Celem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy będzie prowadzenie działalności na rzecz promocji polskiej prezydencji. W tym szczególnym okresie sprawowania przez Polskę przewodnictwa, warto zwrócić uwagę na Podkarpacie i działania jakie będą podejmowane w związku z tym wydarzeniem.

W regionie najważniejszym przedsięwzięciem, które jest wpisane w kalendarz spotkań polskiej prezydencji będzie wizyta reprezentantów Komitetu Stałych Przedstawicieli krajów członkowskich przy Radzie UE – COREPER I. Europejscy dyplomaci w lipcu odwiedzą m.in. Rzeszów oraz Bieszczady.

RCIE będzie realizatorem zadania publicznego wspieranego przez Ministerstwo Spraw Zagarnicznych pt. „Informacja o prezydencji Polski w Radzie UE – wsparcie działań RCIE w Rzeszowie”. W ramach prowadzonego projektu zorganizuje m.in. konferencję informacyjną nt. polskiej prezydencji skierowaną głównie do środowiska akademickiego i lokalnego, konkurs na esej „Polska prezydencja w Radzie UE, a jej wizerunek na arenie międzynarodowej”, debatę młodzieżową oraz Wojewódzki Konkurs Artystyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych naszego regionu.

Wszystkich zaintersowanych zaangażowaniem się w realizację działań promujących polską prezydencję RCIE w Rzeszowie zaprasza do współpracy i kontaktu. Informacje o aktualnie realizowanych przedsięwzięciach pojawiać się będą na głównej stronie Centrum oraz na oficjalnym profilu na portalu społeczniościowym facebook.