6 marca 2009 roku ruszyły warsztaty w ramach projektu "Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny". Jednym z uczestników projektu jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Projekt "Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny" został stworzony z myślą o licealistach i ich opiekunach, którzy świadomi wyzwań współczesnego świata, chcą przygotować się do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Celem projektu jest przekazanie młodym ludziom kluczowych umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych oraz przedsiębiorczości i stworzenie im warunków do zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego w specjalnym programie edukacyjnym.

W ramach programu zostaną stworzone sześcioosobowe zespoły redakcyjne, które będą odpowiedzialne za stworzenie profesjonalnego internetowego koncernu medialnego w j. polskim i angielskim. Zespół tworzyć mogą uczniowie z klas o różnym profilu i z różnych roczników, odpowiadające za pracę: redaktora naczelnego, dziennikarza, tłumacza, grafika, informatyka, PR – owca. Zespoły redakcyjne będą pracować pod opieką nauczyciela przygotowanego do tej roli podczas warsztatów metodycznych.

Stworzone Koncerny medialne licealistów wezmą udział w konkursie, a na laureatów najlepszych czekają atrakcyjne nagrody: zagraniczne i krajowe kursy językowe. Program edukacyjny w ramach projektu "Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny" zawiera również szereg działań wspomagających pracę licealistów oraz ich opiekunów: warsztaty, spotkania, kursy e-lerningowe, a także specjalnie stworzone podręczniki.

Pierwsze warsztaty na Podkarpaciu rozpoczęły się w piątek, 6 marca 2009 roku, w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ich uczestnicy wzięli udział w następujących zajęciach:

  • Jak wygląda praca w redakcji? Zasady pracy zespołowej
  • Prezentacja najważniejszych form dziennikarskich
  • Etyka dziennikarska a prawo prasowe

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA.

Szczegóły na stronie: www.czwartawladza.edu.pl