Rozpoczęły się zapisy do konkursu na najlepszego studenta RP. Studenci z całej Polski wyróżniający się zaangażowaniem, pasją, aktywnością oraz ambicją mają szanse powalczyć o tytuł najlepszego wśród najlepszych.

„Studencki Nobel" jest konkursem organizowanym cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, który ma na celu wyłonienie Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej. Aby zasłużyć na ten zaszczytny tytuł należy w pierwszej kolejności legitymować się wysoką średnią ocen (minimum 4,0). Dodatkowymi atutami działającymi na korzyść kandydata są min. znajomość języków obcych, studencka działalność naukowa (prace badawcze, publikacje, nagrody, stypendia, wyróżnienia), działalność organizacyjna (fundacje, stowarzyszenia, media, osiągnięcia sportowe i artystyczne), udział w wymianach studenckich krajowych (np. MOST) i zagranicznych (np. ERAZMUS, ERAZMUS MUNDUS, CEEPUS, DAAD, CEMS, umowy bilateralne, umowy freemovers), praktyki, staże czy praca zawodowa.

Do konkursu mogą zgłaszać się studenci , którzy nie ukończyli 28 roku życia, a ich średnia ze wszystkich zamkniętych semestrów na danym poziomie studiów wynosi minimum 70 % maksymalnej średniej możliwej do zdobycia na danej uczelni. W konkursie wystartować może każdy student spełniający warunek minimalnej średniej ocen, niezależnie od trybu studiów (stacjonarne, zaoczne), kierunku oraz rodzaju uczelni (państwowa, prywatna). Uczestnikiem Konkursu nie może być jednakże student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich.

Wszystkich należących do grona wyróżniających się studentów i mających ambicje ciągłego doskonalenia się i ponadprogramowej aktywności, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie o Studenckiego Nobla.

Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie głównej Studenckiego Nobla oraz w zakładce „konkurs” do 31 marca 2014 roku.

Przed wypełnieniem formularza zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz kryteriami konkursu dostępnym na stronie www.studenckinobel.pl.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

Więcej informacji na stronie Samorządu Studentów WSIiZ.