13 maja 2014 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbędzie się spotkanie otwarte z insp. drem Mariuszem Sokołowskim, rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Policji. W ramach cyklu spotkań ze znanymi osobami z obszaru mediów WSIiZ odwiedzą wkrótce m.in. Katarzyna Kolenda-Zaleska, Marcin Meller i Grzegorz Miecugow.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie WSIiZ, przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie, w auli A3, o godzinie 9:30. Tematem będzie „Public relations w instytucjach administracji państwowej”.
Wizytę insp. Sokołowskiego zorganizowała Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ. Spotkanie jest jedną z inicjatyw projakościowego projektu, który kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna WSIiZ realizuje ze środków wygranych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów o profilu praktycznym. Kierunek ten zdobył drugie miejsce w Polsce w tym prestiżowym konkursie i nagrodę pieniężną w wysokości 1 mln zł na dalszy rozwój i podnoszenie jakości kształcenia.
– Ministerstwo doceniło unikatowość i innowacyjność stosowanych w uczelni rozwiązań. Dzięki środkom pochodzącym z nagrody pieniężnej powstanie m.in. profesjonalne studio telewizyjne. Zorganizujemy też warsztaty z rzecznictwa prasowego i PR, warsztaty graficzne oraz serię spotkań z czołowymi dziennikarzami. WSIiZ odwiedzą m.in. Katarzyna Kolenda-Zaleska, Grzegorz Miecugow, a już 20 maja Marcin Maller. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy – zachęca dr Sławomir Gawroński, dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.
Spotkanie z doktorem nauk humanistycznych, doświadczonym rzecznikiem i wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego skierowane jest nie tylko studentów, ale i pasjonatów mediów, PR, służb mundurowych oraz wszystkich mieszkańców Podkarpacia.
Mariusz Sokołowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z historii bronił na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, gdzie pracował do roku 2013. Od 2004 pełnił funkcję rzecznika prasowego w Stołecznej Komendzie Policji, trzy lata później otrzymał awans na rzecznika Komendanta Głównego Policji.
Program wizyty insp. dr. Mariusza Sokołowskiego:
9:30-11:00 – spotkanie otwarte w auli A3
11:30-13:00 – warsztaty dla studentów dziennikarstwa z zarządzania kryzysem medialnym

Zobacz to wydarzenie na facebooku!

Zobacz, co ukazało się na ten temat w mediach:

glos24.pl

edukacja-polska.pl

resinet.pl