Rzeszowska Akademia Inspiracji (RAI) to program edukacyjny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który ma na celu pomoc dzieciom i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji w rozwoju kompetencji istotnych w dzisiejszym świecie. Ostatnia edycja pod nazwą „Poprzez Rzeszowską Akademię (RAI) do świata” realizowana była przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzieci i młodzież to nasza przyszłość – brzmi jak frazes, ale to stwierdzenie wciąż jest aktualne. Młode pokolenie jest najcenniejsze i dlatego trzeba mu poświęcać wiele uwagi i czasu. Rzeszowska Akademia Inspiracji to inicjatywa, która pozwala w pełni wykorzystać potencjał umysłowy uczestników, wykorzystując lekkie i atrakcyjne formy. Nie tylko poszerzamy wiedzę, ale także zaszczepiamy i rozwijamy ciekawość naukową u dzieci i młodzieży – wspomina Natalia Białek, dyrektor RAI.

Główną ideą przygotowywanych kursów jest pomoc dzieciom i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji, rozwoju najistotniejszych kompetencji, które pozwolą odkrywać pasje, radzić sobie z manipulacją społeczną, podejmować decyzje logiczne i analitycznie, ale także oryginalnie i twórczo myśleć oraz działać w zespole.

Z pewnością do najmocniejszych punktów oferty Akademii należy również fakt, że zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, w małych grupach, nie ma wykładów, a zamiast tego są liczne prezentacje, scenki, skecze, quizy, praca w zespole, praca z tekstem, case study, burze mózgów, kwestionariusze samopoznania, eksperymenty poznawcze. Słowem, najbardziej wartościowe metody aktywne – mówi dr Andrzej Rozmus, Prorektor ds. Nauczania WSIiZ oraz pomysłodawca Akademii.

W ostatniej tj. VI edycji RAI udział wzięło 72 dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego. W sobotnie przedpołudnia od lutego do czerwca br. uczęszczali na zajęcia w ramach kilku oferowanych programów: – W kreatywnym świecie (od 6 lat do I klasy SP); – Zostań obywatelem świata (II-III klasa SP); – Odkryj świat nauki (4-6 klasa SP); – Nastolatek w dzisiejszym świecie (gimnazjum,). Na koniec wszyscy uczestnicy Akademii otrzymali dyplomy podpisane przez Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów.

Zajęcia odbywały się w budynku głównym WSIiZ, laboratoriach w Rzeszowie, Kielnarowej oraz w Hotelu Rzeszów, który był partnerem przedsięwzięcia. Warto wspomnieć, że uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne, gadżety, catering oraz transport były bezpłatne – dodaje Monika Lewicka-Bułatek, koordynator RAI.

Inicjatywa Rzeszowskiej Akademii Inspiracji funkcjonuje od 2013 roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Na koniec 2017r. planowane jest wydanie książki pod red. prof. Bogusława Śliwerskiego i dr. Andrzeja Rozmusa zawierającej zbiór teoretycznych i praktycznych aspektów edukacji pozaformalnej dzieci i młodzieży na różnych poziomach edukacji szkolnej oraz konspekty zajęć do wykorzystania przez nauczycieli, o czym będziemy informować.