Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Rzeszowa i okolic 22 marca 2014 roku rozpoczęli naukę na bezpłatnych warsztatach Rzeszowskiej Akademii Inspiracji.

Ruszyły zajęcia w ramach nowego, edukacyjnego programu działającego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kursy Rzeszowskiej Akademii Inspiracji, bo tak nazywa się ten program, przeznaczone są dla dzieci i młodzieży na trzech poziomach kształcenia: szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Warsztaty są bezpłatne dzięki wsparciu Banku Zachodniego WBK i Santander Universidades – decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona (w semestrze letnim będzie 72 miejsca).

– Głównym celem projektu jest pomoc dzieciom i młodzieży w rozwoju najistotniejszych kompetencji – wyjaśnia dr Andrzej Rozmus, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania, pomysłodawca RAI. Dr Rozmus zapewnia, że wszystkie programy opracowane zostały z uwzględnieniem umiejętności, potrzeb i poziomu rozwoju dzieci i młodych ludzi w każdej grupie wiekowej.

Wśród programów kształcenia znalazły się kompetencje twórczego czy analitycznego myślenia, rozwoju inicjatywności, postaw obywatelskich i pasji naukowych dzieci.

Z pewnością do najmocniejszych punktów oferty akademii należy fakt, że zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i laboratoriach specjalistycznych WSIiZ. – Niezwykle cenna jest kadra RAI złożona z praktyków, którzy mają duże doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi – uzupełnia dr Anna Martens, Dyrektor RAI. – Dodatkowo, nad każdą grupą kursantów opiekę sprawuje koordynator, który dba o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci i młodzieży. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, w małych grupach, nie ma wykładów. – Kładziemy nacisk na interakcję, aktywny udział uczestników w tworzeniu rzeczywistości kursów – zapewnia dr Martens.

Spotkania grup II edycji RAI, które będą odbywały się od marca do czerwca, zaplanowano na sobotnie przedpołudnia (9:30 – 13:00).

Patronat nad Rzeszowską Akademią Inspiracji objął Prezydent Miasta Rzeszowa, Tadeusz Ferenc. Patronat medialny sprawują „Perspektywy”„Polskie Radio Rzeszów”. Technologiczny patronat nad przedsięwzięciem objęła rzeszowska firma „Ideo”, a patronat merytoryczny „Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji”. Udział dzieci w zajęciach finansowany jest z programu stypendialnego fundowanego przez Bank Zachodni WBKSantander Universidades.

JAKIE KURSY OFERUJE RAI?
Rzeszowska Akademia Inspiracji proponuje warsztaty w 6 głównych programach. Należą do nich:

  • rozwój twórczego myślenia (szkoła podstawowa, klasy 1-3),
  • rozwój pasji naukowych i odkrywczych (szkoła podstawowa, klasy 4-6)

Powyższe programy uzupełnione są modułem: „Nauki ścisłe są super!” czyli matematyka inaczej;

  • rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich,
  • rozwój potencjału osobistego (dla poziomu szkoły gimnazjalnej, z modułem dodatkowym: podstawy krytycznego myślenia);
  • rozwój inicjatywności i przedsiębiorczości,
  • rozwój analitycznego myślenia (dla młodzieży ponadgimnazjalnej, z modułem: trening umiejętności liderskich).

Każdy Program to 40 godzin zajęć dydaktycznych. Każdy Uczestnik otrzyma również bezpłatne materiały dydaktyczne.

Więcej informacji o poszczególnych programach Rzeszowskiej Akademii Inspiracji można znaleźć na stronie projektu: rai.edu.pl.

Zobacz film z inauguracji działalności Rzeszowskiej Akademii Inspiracji.