Duża szansa na realizację badań naukowych w różnych obszarach nauki – tak o udziale w programie grantowym mówi mgr Timea Sulenta-Pluta z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. W Podkarpackim Centrum Innowacji  trwa nabór do programu grantowego, gdzie na realizację innowacyjnych działań naukowych można zdobyć od 40 do nawet 200 tysięcy złotych dofinansowania. Łączna pula środków, które zostaną przeznaczone na wsparcie wynosi 6 milionów złotych.

Jednym z uczestników poprzedniego naboru była mgr Timea Sulenta-Pluta, Dyrektorka Centrum Wdrożeniowo-Usługowego Katedry Kosmetologii Kolegium Medycznego WSIiZ. Projekt pod kierownictwem Timei Sulenty-Pluty, dotyczący zastosowania mongolskiej mieszanki ziołowej w kompleksowej ochronie przeciwsłonecznej skóry, otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 171 tysięcy złotych. Umożliwiło to realizację badań nad tak innowacyjnym rozwiązaniem, dając jednocześnie możliwość zgłoszenia patentowego.

Dzięki programowi grantowemu PCI naukowcy mogą zakupić wyposażenie, urządzenia, sprzęt, materiały i surowce do prowadzenia badań. Do wydatków kwalifikowanych zaliczają się analizy, raporty i ekspertyzy oraz dostęp do zbiorów informacji. To również wydatki na wynajem aparatury badawczo-naukowej, wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, zakup ochrony patentowej lub innego zabezpieczenia praw własności intelektualnej.

Wnioski do programu mogą być składane przez zespoły naukowe, których liderzy są zatrudnieni na umowę o pracę na Politechnice Rzeszowskiej, Uniwersytecie Rzeszowskim lub w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Termin na złożenie wniosków za pośrednictwem systemu on-line mija 15 marca br. o godz. 23:59. Dodatkowe informacje, telefon: 515 410 773, 515 410 769 lub 504 238 116. Dokumentacja i dostęp do systemu on-line służącego do składania wniosków jest na stronie internetowej PCI.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.