Bank Zachodni WBK, w ramach programu Santander Universidades, do którego od grudnia należy także nasza Uczelnia, zaprasza młodych naukowców do udziału w programie Brown International Advanced Research Institutes (BIARI). Zgłaszać się mogą wszyscy pracownicy naukowi i absolwenci WSIiZ, którzy uzyskali tytuł naukowy doktora nie później niż 7 lat temu. Organizatorem programu jest Brown University oraz Grupa Santander.

W ramach tego programu odbędą się warsztaty w USA w terminie od 8 do 22 czerwca 2013 roku. Celem pracy młodych naukowców – z Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Bliskiego Wschodu oraz Europy Środkowej i Wschodniej – jest przeprowadzenie debat i wypracowanie rozwiązań dla najważniejszych kwestii globalnego świata. Warsztaty podzielone są na cztery grupy robocze:

– Populacja i Rozwój: nowe podejście do rozwiązania problemów globalnych,
– Teatr i społeczeństwo,
– 35 lat zaawansowania w prace nad HIV/AIDS – zmiany dla kobiet,
– Gospodarka wodna, energia oraz informacja cyfrowa na Globalnym Południu.

Warunkiem kwalifikacji, koniecznym do spełnienia, jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Aplikacje, zawierające CV oraz esej w języku angielskim, dotyczący jednego z czterech powyższych tematów, należy złożyć w pokoju 26/2 (Budynek Główny WSIiZ). Zgłoszenia będzie przyjmował dr Robert Góra do dnia 11 stycznia 2013 roku (włącznie).

Złożenie aplikacji do udziału w programie BIARI będzie możliwe po zaakceptowaniu kandydatury przez Uczelnię. Zatwierdzone zostaną tylko dwie kandydatury. Termin składania aplikacji na oficjalnej stronie programu upływa 15 stycznia 2013 roku. Każda osoba może złożyć aplikację tylko do jednej grupy roboczej.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z możliwości, jakie oferuje udział w Programach Globalnych Santander Universidades. Pierwszym z nich jest właśnie program BIARI. Programy oferują m.in. indywidualny rozwój pracowników, studentów, absolwentów, doktorantów, networking, oraz wymianę wiadomości w zakresie istotnych problemów globalnych.

Program w całości sponsorowany jest przez Santander Universidades.
Bank Zachodni WBK jest częścią Grupy Santander.