Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz Polska Agencja Prasowa objęły patronatem merytorycznym kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prowadzony przez Wyższą Szkołę informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

 

Dzięki umowie między uczelnią a SDP i PAP, studenci WSIiZ będą mogli liczyć na staże i praktyki w tych prestiżowych instytucjach. Przedstawiciele SDP i PAP będą także brać udział w tworzeniu programu studiów dla dziennikarstwa, opiniować zmiany wynikające z bieżących potrzeb medialnego rynku pracy.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest najstarszą organizacją twórczo-zawodową dziennikarzy w Polsce, również najbardziej prestiżową. Liczy obecnie prawie 3 tys. członków – dziennikarzy z całej Polski. Do celów SDP należą m.in. wspieranie twórczości dziennikarskiej, dbałość o etykę zawodową dziennikarzy i ochrona ich praw. Stowarzyszenie organizuje konferencje i seminaria, dyskusje, konkursy dziennikarskie, jest też członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy IFJ w Brukseli.

Polska Agencja Prasowa to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Współpracuje z nią na stale 250 dziennikarzy i 50 fotoreporterów, którzy przygotowują serwisy informacyjne dla mediów, instytucji, urzędów państwowych i przedsiębiorców.

Warto dodać, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie kształci kilkuset studentów na licencjackich i magisterskich studiach dziennikarskich. W jej ofercie znajdują się nowoczesne i ciekawe specjalności, takie jak marketing interaktywny, PR i komunikacja wizerunkowa, fotografia prasowa i reklamowa oraz odrębna ścieżka kształcenia – grafika komputerowa w mediach, realizowana w znacznej mierze w nowoczesnych, doskonale wyposażonych laboratoriach graficznych w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Aktualna oferta dla kandydatów na studia znajduje się na stronie uczelni.

Autor: Iwona Leonowicz-Bukała