Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii i Katedra Makroekonomii zapraszają na seminarium dr Seconda Bwanakare, które odbędzie się we wtorek 30 czerwca 2015 roku o godzinie 11:00 w Sali Senatu WSIiZ.

Doktor S. Bwanakare wygłosi wykład pt. „Ekonometria entropii nieekstensywnej. Wybrane zastosowania ekonomiczne”, w którym przedstawi podejście rozszerzające teorię entropii Shannon-Kullback-Leibler’a do zastosowań w bardziej kompleksowych i mało przewidywalnych systemach, opisanych przez entropię Tsallisa. Celem jest uzyskanie rozwiązywania problemów odwrotnych z możliwą długą pamięcią. Zostaną przedstawione empiryczne zastosowania w dziedzinie modelowania ekonomicznego.