W dniu 14 maja Katedra Inżynierii Procesowej WSIiZ we współpracy z Kaizen Instytut Polska organizuje seminarium zatytułowane „Optymalizacja procesów produkcyjnych i logistycznych za pomocą metody symulacji komputerowej oraz metodologii KAIZEN”.

Seminarium odbędzie się w Kielnarowej, w Sali KM116 w godzinach 10.00 do 14.30, następnie zapraszamy na dwa warsztaty, które potrwają do godz. 16.30.

Seminarium ma charakter otwarty, jednak trzeba zgłosić swoje uczestnictwo wysyłając formularz rejestracyjny na adres e-mail Kaizen Instytutu: kkk@profres.com.pl

Seminarium wpisuje się w cykliczne spotkania Klubu Koordynatora Kaizen – w których uczestniczą menedżerowie i inżynierowie Kaizen Lean z całej Polski.

W programie seminarium:

• Prezentacja „Optymalizacja procesów dzięki metodologii KAIZEN” – Jolanta Pańczyszyn, KAIZEN Institute
• Prezentacja „Zastosowanie metodyki symulacji komputerowej w doskonaleniu i optymalizacji procesów logistyczno-produkcyjnych” – dr Grzegorz Wróbel, WSIiZ Rzeszów
• Prezentacja „Optymalizacja dostaw sekwencyjnych w przemyśle samochodowym przy wykorzystaniu metody symulacji komputerowej” – dr inż. Paweł Pawlewski, Politechnika Poznańska

Na seminarium zapraszamy zarówno przedstawicieli środowiska naukowego jak i sektora biznesu, w szczególności menedżerów i inżynierów produkcji oraz służb doskonalenia procesowego.

Pełny program seminarium