Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych organizują seminarium „Kształcenie studentów obcokrajowców – szansą dla rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce”.

Polskie szkolnictwo wyższe wobec problemów kształcenia studentów obcokrajowców, doświadczenia Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Konsulatów RP na Wschodzie i uczelni wyższych w kształceniu studentów z Ukrainy oraz wyniki badań dot. problemów wizowych – to tylko niektóre tematy, które będą przedmiotem dyskusji podczas seminarium „Kształcenie studentów obcokrajowców – szansą dla rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce”. Seminarium odbędzie się 17 kwietna 2013 roku, w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej, w godzinach od 10.00 do 16.00.

– Rozwój i otwarcie uczelni wyższych na możliwości kształcenia studentów obcokrajowców w Polsce jest wielką szansą dla rozwoju sektora uczelni publicznych i niepublicznych. Dlatego wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych organizujemy seminarium, którego celem jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń związanych z kształceniem studentów obcokrajowców w Polsce – mówi Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr Wergiliusz Gołąbek.

W trakcie seminarium odbędą się dwie sesje tematyczne. Każda z sesji rozpoczynać się będzie referatem wprowadzającym. W programie przewidziane zostały wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawicieli Konsulatów RP ze Wschodu oraz Rektorów uczelni wyższych. Seminarium otworzy prof. Janusz Cisek – Wiceminister Spraw Zagranicznych oraz prof. nadzw. dr hab. inż.Tadeusz Pomianek – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej seminarium.