Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, serdecznie zaprasza na siódme z cyklu seminarium naukowe, organizowane w ramach projektu „Kryzys polityczny na Ukrainie 2013-2015 w kontekście bezpieczeństwa europejskiego”.

W czasie seminarium referat „Publicystyka światopoglądowa i tendencje rozwoju świata, w kontekście kryzysu politycznego na Ukrainie” wygłosi pracownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – prof. dr hab. Josyp Los.

Termin: 20 marca 2015 roku, godzina 11:45, siedziba WSIiZ, sala RA17