W dniu 20 maja 2019 na Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Ałmatach (Kazachstan) odbyło się seminarium naukowe podsumowujące pierwsze 6 miesięcy realizacji projektu pt. “CosmeticValley – International Scientific and Implementation Cooperation at the Cosmetology Department”, finansowanego w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Celem projektu, w którym oprócz katedry Kosmetologii WSIiZ uczestniczą także Narodowy Uniwersytet Medyczny w Ałmatach (Kazachstan), Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach (Grecja) oraz Uniwersytet w Innsbrucku (Austria) jest poszukiwanie innowacyjnych surowców roślinnych, które ze względu na wielokierunkowe działanie mogłyby zostać wykorzystane jako składniki aktywne preparatów kosmetycznych. W trakcie seminarium podsumowano dotychczasowe prace, polegające na analizie gatunków roślin charakterystycznych dla flory Kazachstanu i Grecji, które stosowane są w tradycyjnej medycynie w walce z różnymi problemami skórnymi, a których działanie nie zostało dotąd poparte wynikami badań naukowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy wytypowano 10 gatunków, które będą przedmiotem głównych badań w projekcie. Ekstrakty z dwóch roślin, wykazujących najbardziej pożądane właściwości kosmetyczne zostaną wykorzystane w recepturach prototypowych preparatów kosmetycznych, a ich bezpieczeństwo, stabilność i skuteczność działania zostanie potwierdzona przy pomocy różnorodnych technik laboratoryjnych.

W seminarium naukowym wzięli udział przedstawiciele Uczelni Partnerskich – Katedry Kosmetologii WSIiZ (prof. Kazimierz Głowniak, dr Katarzyna Gaweł – Bęben, dr Beata Antosiewicz, Timea Sulenta – Pluta oraz Marcelina Strzępek), Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ałmatach (prof. Zuriadda Sakipova, Askhat Sabitov, Gaukhar Baidildinova, Zoya Allambergenova, Gulnara Kadyrbaeva), Uniwersytetu w Innsbrucku (prof. Günther Bonn, dr Thomas Jakschitz i Gökhan Senli) oraz przedstawiciele lokalnej firmy produkującej leki i kosmetyki roślinne FitOleum (dr Olga Sermukhamedova oraz Denis Sermukhamedov). Seminarium rozpoczęło się wystąpieniem Prorektora Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ałmatach, Baurzhana Zhusupova. Następnie Gaukhar Baidildinova (NUM, Almaty) zapoznała uczestników seminarium z historią oraz profilem działalności dydaktycznej i naukowej Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ałmatach. W trakcie kolejnych prezentacji, wygłoszonych przez Askhata Sabitova (NMU, Ałmaty) oraz dr Katarzynę Gaweł-Bęben (Katedra Kosmetologii, WSIiZ, Rzeszów) omówione najważniejsze założenia projektu “CosmeticValley – International Scientific and Implementation Cooperation at the Cosmetology Department”, podsumowano wykonane dotychczas prace i przedstawiono plany na najbliższe miesiące. Na koniec tej części seminarium Timea Sulenta – Pluta przedstawiła najważniejsze kwestie związane z recepturowaniem i wdrażaniem produktów kosmetycznych, zgodnie z najnowszym ustawodawstwem europejskim.

Kolejne spotkanie seminaryjne Partnerów projektu, podsumowujące kolejny etap prac zaplanowano na 9-11 października 2019 w Rzeszowie.