„Realizacja zasad społecznej gospodarki rynkowej w świetle badań empirycznych nad polskim ustawodawstwem w latach 1990 – 2011” – taki tytuł nosi seminarium naukowe, które odbędzie się 5 listopada 2012 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Seminarium odbędzie się w budynku głównym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, przy ul. Sucharskiego 2, w dniu 5 listopada 2012 r., o godz. 10.30 w Sali Senatu (RA 206).

W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane wyniki badań empirycznych prowadzonych przez Katedrę Teorii Prawa WSIiZ. Prezentacja wyników badań koncentrowała się będzie wokół następujących zagadnień:

  • Czy regulacje tworzone przez polskiego ustawodawcę zwiększają koszty transakcyjne i bariery wejścia dla przedsiębiorców?
  • Czy polski ustawodawca wykazuje troskę o ochronę interesu jednostek (pracobiorców, konsumentów)?
  • Czy społeczna gospodarka rynkowa w polskim wydaniu jest bardziej „społeczna”, czy bardziej „rynkowa”?

Organizatorem seminarium jest Katedra Teorii Prawa.