Instytut Badań nad Cywilizacjami WSIiZ serdecznie zaprasza na seminarium naukowe „W pułapce wielokulturowości”, połączone z promocją książki o tym samym tytule, wydanej przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz WSIiZ.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną główne tezy kolejnych rozdziałów:
– Anna Siewierska-Chmaj, Europa wartości z perspektywy polityki wielokulturowej,
– Piotr Kłodkowski, Nowy spór o uniwersalia, czyli o wspólnocie muzułmańskiej w XXI wieku
– Zofia Sawicka, Islam w Europie czy europejski islam? Kwestia wartości,
– Sylwia K. Mazur, Polityki imigracyjna Unii Europejskiej,
– Anna Martens, Iwona Leonowicz-Bukała, Polska dla Polaków? Rozważania na przykładzie polskiego dyskursu o Ukraińcach w sieci,
– Konrad Szocik, Przewrotnie o migracji – stosunek do migrantów w świetle ewolucji biologicznej i kulturowej.

Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 13 marca, o godzinie 10 00, w sali RA43.

Zapraszamy do dyskusji!