26 listopada 2014 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o godz. 11:00 w sali RA43 odbędzie się czwarte z cyklu seminarium naukowe, organizowane w ramach projektu „Kryzys polityczny na Ukrainie 2013-2015 w kontekście bezpieczeństwa europejskiego”.

W czasie seminarium referat „Społeczne podłoże kryzysu ukraińskiego – wybrane aspekty” wygłosi pracownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego dr Leszek Baran.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Wszystkie informacje na temat projektu, zespołu badawczego i harmonogramu prac, jak również informacje o ważnych wydarzeniach z dziedziny bezpieczeństwa, znajdują się na stronie Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ.