„Podkarpacki Monitoring Rynku Pracy i Edukacji”- to kolejny projekt naukowy realizowany przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W ramach jego realizacji, uczelnia organizuje Seminarium, które odbędzie się 16 października 2008r. (w godz. od 10-13), w Sali Konferencyjnej Hotelu Ambasador, przy ul. Rynek 13 w Rzeszowie.

– Projekt ma na celu dostarczenie osobom pozostającym bez zatrudnienia, instytucjom rynku pracy i instytucjom edukacyjnym, kompleksowej wiedzy o zapotrzebowaniu na określone zawody i kwalifikacje w gospodarce regionalnej – poinformowała nas Małgorzata Janiec z Instytutu Gospodarki WSIiZ.

A wiedza ta oparta będzie o badania i prognozy sytuacji w poszczególnych sektorach i branżach oraz lokalnych rynkach pracy.

Jak zapewniają organizatorzy, uczestnicząc w Seminarium, będzie można dowiedzieć się:
– jakich pracowników poszukują pracodawcy na lokalnym rynku pracy;
– jakie kwalifikacje mogą zwiększyć szanse na rynku pracy;
– jak w rzeczywistości wygląda lokalny rynek pracy w poszczególnych sektorach i branżach;

I wreszcie, co chyba równie ważne, udział w seminarium jest bezpłatny!

Projekt – „Podkarpacki Monitoring Rynku Pracy i Edukacji”- Instytut Gospodarki WSIiZ realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności. Współfinansuje go UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakończenie projektu przewidziano na marzec 2010 r.

– Szczegółowe informacje dotyczące tego i przyszłych spotkań w ramach projektu, będą zamieszczane na stronie: www.monitoring.ig.wsiz.pl – dodaje Małgorzata Janiec.