Rozpoczyna się właśnie nowy okres wsparcia działalności badawczo-rozwojowej z Funduszy Unii Europejskiej. Jak skorzystać z 11 miliardów euro, które Polska wyda w najbliższych latach na badania i innowacje?

Bez rozwoju polskiej nauki, finansowania badań naukowych oraz ścisłej współpracy środowisk naukowych z biznesem, nie da się osiągnąć rozwoju gospodarczego kraju. Dlatego też badania naukowe i rozwój stały się jednym z priorytetów inwestycyjnych na najbliższe lata.

Do 2020 roku Polska wyda na badania i innowacje około 11 miliardów euro. Z tego 8,6 mld euro dostępne będzie w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), a 2,5 mld euro poprzez programy regionalne (RPO). Jest to olbrzymia szansa na realizację wyzwań wieloaspektowego rozwoju, ale szansa ta wiąże się z działaniami zacieśniającymi współpracę z sektorem komercyjnym, tworzeniem konsorcjów pomiędzy dobrymi ośrodkami naukowymi i biznesem, powoływaniem międzyuczelnianych wirtualnych instytutów oraz ukierunkowaniem na inteligentne specjalizacje.

Powstaje jednak wiele pytań:

– jakie projekty mogą liczyć na dotacje w nowej perspektywie finansowej?
– jakie czynniki decydują o sukcesie wniosku aplikacyjnego?
– jak stać się kluczowym partnerem projektu?
– jakie działania możemy podjąć, aby móc efektywnie korzystać z dotacji, gdy będą już ogłoszone?
– jak finansować projekty naukowe ze środków Banku Centralnego?
– jak przygotować wniosek do programu Horyzont 2020?
– po jakie narzędzia ochrony własności intelektualnej powinniśmy sięgać w procesie realizacji projektów naukowo-badawczych?

Odpowiedzi na te i inne pytania podczas seminarium 19 lutego 2015 roku podadzą eksperci firm: Euro-Funding Advisory Group oraz kancelarii prawnej z Warszawy Świeca & wspólnicy. Firma Euro-Funding Advisory Group ma swoje przedstawicielstwa aż w 19-tu krajach Unii Europejskiej, a swoimi praktycznymi uwagami w zakresie ochrony własności intelektualnej będzie dzielić się członek Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club.

Seminarium rozpocznie się w dniu 19 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali RA07 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2. Formularz rejestracji dostępny jest pod adresem: http://goo.gl/forms/nedkhmDQqF.

POBIERZ PROGRAM