31 maja 2019 roku w budynku głównym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie odbędzie się pierwsze z cyklu Seminarium Samorządowe IBAF.

Wydarzenie otwiera cykl cokwartalnych spotkań odbywających się pod nazwą Seminaria Samorządowe IBAF, dedykowanych sytuacji podkarpackich samorządów. W trakcie seminarium przedstawione oraz omówione zostaną najnowsze dane dotyczące gospodarki finansowej JST na Podkarpaciu wraz z ich odniesieniem do sytuacji sektora samorządowego w kraju. Analizom poddana zostanie m.in. sytuacja budżetowa podkarpackich samorządów, realizacja RPO oraz wykorzystanie innych środków UE na tle pozostałych województw, a także stan zadłużenia w układzie międzywojewódzkim. Agenda seminarium przedstawiona została poniżej.

  1. Raport o aktualnej sytuacji finansowej JST województwa podkarpackiego
  2. Pytania i dyskusja
  3. Informacja o aktualnych konkursach RPO o wstępna informacja dotycząca przyszłej perspektywy
  4. Pytania i dyskusja

Wydarzenie inaugurujące cykl odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku w budynku głównym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. H. Sucharskiego 2, o godzinie 11:00, w sali 17 (parter).

Osoby zainteresowane uczestnictwem uprzejmie prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w seminarium w terminie do 21 maja 2019 roku (włącznie), na adres e-mail: kontakt@ibaf.edu.pl lub telefonicznie pod numerem (17) 866 11 85.