Uniwersytety w Wiedniu, Bratysławie, Udine, Mariborze oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie… Z tak doborowym towarzystwem współpracowała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pomagając zreformować się kilku serbskim uczelniom wyższym: w Belgradzie, Niszu i Kragujevcu.

Od władz tej ostatniej WSIiZ otrzymał właśnie specjalny dyplom uznania. Rzeszowska uczelnia dostała go za wkład, jaki wniosła w rozwój wydziału ekonomicznego na Uniwersytecie w Kragujevcu i był to efekt 4-letniej współpracy pomiędzy oboma uczelniami.

– Współpraca nasza była finansowana z dwóch projektów Tempus, o które aplikowali Serbowie. – informuje dr Robert Góra, prodziekan Wydziału Ekonomicznego we WSIiZ -Pełniliśmy w nich funkcje doradczo- ekspercką. Efektem realizacji projektu jest całkowita przebudowa systemu kształcenia w zakresie ekonomii na państwowych uczelniach serbskich. Do systemu edukacyjnego wprowadzono elementy kontroli jakości, oraz system akredytacji państwowej. Ponadto w ramach projektu doposażono informatycznie laboratoria na wspomnianych uniwersytetach.

Dyplom dla WSIiZ odebrał 16 grudnia dr Robert Góra, a wręczył mu go dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Kragujevcu, prof. Slobodan Malinić.