Rekrutacyjny serwis internetowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz promocja międzynarodowa Uczelni zostały wysoko ocenione w prestiżowym konkursie Genius Universitatis 2014, zorganizowanym przez magazyny „Perspektywy” oraz „Brief”.

– Czytelna i spójna z misją uczelni promocja edukacyjnych usług jest sztuką – mówią organizatorzy konkursu. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie sztukę tę opanowała niemalże do perfekcji.

6 marca 2014 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, podczas XXI Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2014, ogłoszono uroczyście wyniki konkursu Genius Universitatis na najlepsze kreatywne kampanie rekrutacyjne szkół wyższych 2013.

– Genius Universitatis – duch miejsca, opiekuńcza siła wyzwalająca poczucie wspólnoty studentów i ich mistrzów, jest ideą łączącą misje wszystkich liczących się szkół wyższych – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. – Ta idea buduje wartościowe strategie promocyjne uczelni w warunkach demograficznego niżu, kiedy profesjonalny marketing – dodany do pozycji rankingowej uczelni – rozstrzyga o rekrutacyjnym sukcesie.

Magazyn edukacyjny „Perspektywy” oraz magazyn marketingu i sprzedaży „Brief” już po raz trzeci przejrzały najciekawsze dokonania reklamowe uczelni, oceniając je w sześciu kategoriach: reklama prasowa wspierająca rekrutację, instrument promocji międzynarodowej, fanpage na Facebooku, aplikacja mobilna, gadżet promocyjny wspierający rekrutację, rekrutacyjny serwis internetowy.

W kategorii Internetowy Serwis Rekrutacyjny WSIiZ zajęła II miejsce, a w kategorii Promocja Międzynarodowa III miejsce.

– Genius Universitatis pomaga w panoramicznym postrzeganiu reklamowego przekazu polskich uczelni – twierdzi Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny Brief – Mamy wrażenie, że projekty poddawane ocenie są z roku na rok lepsze. Na szczęście przechodzą już do historii stereotypy, zaczyna dominować rzetelna informacja i komunikat spójny z misją konkretnej uczelni. Uznaliśmy, iż wyrazem profesjonalizmu w promocji edukacyjnych usług z najwyższej półki są przede wszystkim rzeczowość i adekwatność przekazu, ubrane w odpowiadającą im formę. I taki walor mają nagrodzone przez nas prace wyjaśnia Grzegorz Kiszlik.

Dział Promocji WSIiZ już pracuje nad nową kampanią promocyjną Uczelni. Wkrótce kandydaci na studia będą mogli korzystać z nowego serwisu rekrutacyjnego – kandydaci.wsiz.rzeszow.pl. Zapraszamy!

Zobacz wyniki na stronie internetowej konkursu.