Od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014 studenci mogli uczestniczyć w kilku edycjach specjalności sieci komputerowe – Cisco – dodatkowej specjalności przygotowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Teraz trwa rekrutacja na kolejną edycję tej specjalności.

Studentka przy komputerze w laboratorium komputerowym WSIiZ

– W ramach zajęć studenci realizować będą program CCNA Akademii Cisco związany z aktualną ścieżką certyfikacji. 120 godzin zajęć o charakterze praktycznym prowadzone będzie przez instruktorów Akademii Cisco, jak również inżynierów Cisco – wyjaśnia dr inż. Janusz Korniak, Prodziekan WSIiZ ds. kierunku Informatyka.

Program zajęć składa się z 4 przedmiotów: Wprowadzenie do sieci komputerowych, Podstawy routingu i przełączania, Skalowanie sieci oraz Łączenie sieci.

– Niewątpliwą zaletą wyboru tej specjalności jest niski koszt. Całą specjalność można zrealizować za 480 PLN. Podczas gdy ceny szkoleń CCNA w akademiach Cisco wynoszą ok. 3200 PLN – wyjaśnia dr Janusz Korniak.

Od semestru letniego studenci będą mogli uczestniczyć w kolejnej edycji tej specjalności.

Rekrutacja trwa do 15 lutego 2018 roku!

Więcej informacji: siecikomputerowe.wsiz.pl.