15 października 2013 r. w Klubie Garnizonowym w Rzeszowie, przy ul. Dąbrowskiego 22, odbędzie się jednodniowa ogólnopolska studencka konferencja naukowa pt. Siły Zbrojne i Policja dla bezpieczeństwa.

Początek konferencji zaplanowano na godz. 10:00. Patronem honorowym wydarzenia jest Renata Butryn, poseł na Sejm RP. Patronat naukowy nad konferencją objęła Rada w składzie: dr hab. Artur Gruszczak, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr hab. Andrzej Młynarski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; dr hab. Andrzej Żebrowski, prof. UP w Krakowie; dr inż. Tomasz Bąk, dr Leszek Baran, dr Kazimierz Kraj, dr Jan Swół, mgr Józef Kubas oraz mgr Ewa Wolska z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Organizatorami konferencji są: Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ w Rzeszowie, Biuletyn e–terroryzm.pl, Koło Naukowe Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem oraz Koło Naukowe Kryminalistyki WSIiZ.

Problematyka konferencji przedstawiona zostanie w ramach dwóch paneli – Policja dla bezpieczeństwa i Siły Zbrojne dla bezpieczeństwa.

W panelu pierwszym zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

 • Zadania i funkcje policji;
 • Straż Graniczna jako formacja o charakterze policyjnym – zadania i ich realizacja na rzecz bezpieczeństwa RP. Warunki ustrojowo – prawne;
 • Bezpieczeństwo imigrantów na terytorium UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski;
 • Policja a bezpieczeństwo państwa – działania policji w zakresie ochrony przed terroryzmem nowopowstającego terminalu LNG w Świnoujściu;
 • Działalność profilaktyczna policji wobec młodzieży;
 • Kryminalistyka dla bezpieczeństwa;
 • Telekomunikacja w świetle bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • Rola informatyki śledczej w rozwiązywaniu zagadek kryminalistycznych;
 • Sporządzanie charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw. Natomiast w panelu drugim przedstawione zostaną tematy:
 • Użycie Sił Zbrojnych Ukrainy w sytuacjach nadzwyczajnych;
 • Analiza udziału wojsk specjalnych w wybranych operacjach uwalniania zakładników. Sukcesy i porażki;
 • Udział resortu obrony narodowej w zarządzaniu kryzysowym;
 • Terroryzm jako asymetryczne zagrożenia militarne/Asymetria jako cecha strategii terrorystycznych.

W kończącym konferencję podsumowaniu organizatorzy spodziewają się ożywionej dyskusji.

Autor: Anna Wójcik