7 maja 2014 roku rozpoczyna się cykl bezpłatnych warsztatów dotyczących rzecznictwa prasowego i public relations. Zostały ostatnie wolne miejsca dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Zajęcia dedykowane są studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej i mają za zadanie przedstawić specyfikę profesji rzecznika prasowego i PR-managera, z uwzględnieniem najważniejszych sfer zadaniowych public relations (media relations, crisis management, community relations).

Tematyka warsztatów obejmuje:

 • System informacji dla mediów,
 • Sztuka autoprezentacji
 • Organizacja konferencji prasowych
 • Monitoring mediów
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Zarządzanie kryzysem medialnym
 • Specyfika pracy z dziennikarzem telewizyjnym
 • Internet i techniki mobilne w pracy rzecznika prasowego
 • Komunikacja wewnętrzna w organizacji
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR

Zajęcia poprowadzą praktycy – rzecznicy prasowi przedsiębiorstw i instytucji publicznych oraz wykładowcy WSIiZ:

 • dr Mariusz Sokołowski – rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji
 • Elżbieta Pikor – rzecznik prasowy Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
 • Małgorzata Oczoś – rzecznik prasowy Wojewody Podkarpackiego
 • Łukasz Sikora – rzecznik prasowy Portu Lotniczego Jasionka
 • Marek Młynarski – TVN
 • Teresa Drupka – PR manager ICN Polfa Rzeszów
 • dr Łukasz Błąd
 • dr Sławomir Gawroński
 • dr Maciej Ulita

Zajęcia odbywać się będą w środy i piątki w maju i czerwcu 2014 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres: sgawronski@wsiz.rzeszow.pl. O udziale w cyklu warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty realizowane są dzięki zwycięstwu WSIiZ w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program kształcenia praktycznego. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w WSIiZ zajęło drugie miejsce w tym konkursie – więcej informacji.