Profesjonalne studio radiowe, znakomicie wyposażona reżyserka, newsroom ipełni pasji ludzie. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania wRzeszowie rozpoczęło działalność radioeter.fm.

– Internetowe radio jest studenckie, choć nie tylko. Kilka audycji poprowadząwykładowcy. Profil radia określąpomysły prowadzących. Choć to może sprzeczne z trendami anten – będzieto stacja odzwierciedlająca wielobarwność 10 000 studentów, będą audycje po polsku, angielsku czy ukraińsku – mówi Łukasz Błąd, który koordynował powstawanie stacji.

Radio będzie szczególnie użyteczne dla studentów kierunku Dziennikarstwoi komunikacja społeczna. Będą oni mogli szlifować swój warsztat wprofesjonalnej stacji radiowej, pod okiem specjalistów z tej dziedziny.

Jak podkreśla Łukasz Błąd, radio jest inicjatywą całej Katedry Dziennikarstwa iKomunikacji Społecznej i Uczelni – bo stworzenie bazy to działania nietylko jego, ale i dziekana dra Sławomira Gawrońskiego, dra Rafała Polakai mgr Iwony Leonowicz-Bukały.

Studio pozwala na prowadzenie audycji z samorealizacją oraz nasamodzielne (lub w parze) prowadzenie audycji realizowanej przez innąosobę za konsoletą.

Szczegóły ramówki i skład redakcji można poznać na www.radioeter.fm.

Radio znajduje się w pok. 021 budynku głównego WSIiZ. Jest to kolejnamedialna inwestycja Uczelni. Poza nim, studenci mogą działać w redakcji magazynu studenckiego PRESSJA oraz w portalu studenckim StudentCafe.pl.