Adam Michnik mówiąc o sytuacji na Ukrainie oraz wzajemnych relacjach na linii UE – Rosja stwierdził, że Putin wpadł w pułapkę własnej polityki. „Władimir Władimirowicz Putin skręci sobie kark na Ukrainie, czego życzę mu z całego serca.”

Adam Michnik podczas wykładu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Spotkanie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania rozpoczęło się od wezwania do umiarkowanego optymizmu, antysowieckiego rusofilstwa i ostrożnego ukrainofilstwa. Redaktor Michnik, parafrazując Stalina powiedział, że „Putiny przemijają, a Wielki Naród Rosyjski pozostaje – to jedyny raz kiedy solidaryzuję się ze Stalinem.”

Do rozwiązania sytuacji konieczne jest „dotarcie do rosyjskich domów i serc z prawdziwą informacją. Musimy wygrać wojnę o mózgi.” Aby skutecznie przeciwstawić się rosyjskiemu zamachowi na struktury UE trzeba ostudzić rozbudzone przez Putina imperialistyczne, wielkorosyjskie zapędy.

Adam Michnik podkreślił rolę mediów w przeciwdziałaniu Putinowi – „dobrze, że jest już anglojęzyczny ukraiński program w telewizji satelitarnej. Przydałby się również unijny program rosyjskojęzyczny, który przekazywałby prawdziwe informacje.”

Przy aplauzie licznie zgromadzonych studentów z Ukrainy redaktor Michnik stwierdził, że „największym koszmarem sennym Putina jest >>majdan<< na Placu Czerwonym”, na który, wbrew pozorom, jest pewna szansa. Znaczna część rosyjskiego społeczeństwa nie żywi nienawiści wobec Ukrainy i Ukraińców i „uważa politykę Putina za idiotyczną”. Wydaje się to szczególnie istotne z punktu widzenia młodych ludzi, którzy mają wciąż nadzieję, na życie ponad podziałami.

Na zakończenie spotkania gość Uczelni zwrócił uwagę na ogólnoeuropejskie konsekwencje rosyjsko – ukraińskiego konfliktu – „Ukraińcy giną za demokratyczną Europę.” Naszą rolą, jako świadomego członka europejskich struktur, jest prowadzenie rozsądnej polityki zagranicznej – „proukraińskiej, ale nie antyrosyjskiej.”

Spotkanie, które odbyło się 23 kwietnia 2015 roku poprowadził Prorektor WSIiZ ds. Nauki, prof. Jan Woleński

Zobacz cały wykład
Zobacz zdjęcia z wydarzenia
Zobacz wywiad z Adamem Michnikiem, przeprowadzony w studiu telewizyjnym WSIiZ