Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Szkół Wyższych 2010 Rzeczypospolitej i Perspektyw odbyło się 13 maja o godz. 12:00 w warszawskim Kinie Kultura. Podczas ceremonii uhonorowano najlepsze uczelnie rankingu.

Na uroczystej gali Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie reprezentował prof. Jerzy Chłopecki, prorektor ds. nauki. W imieniu Władz Uczelni prof. Chłopecki odebrał 2 prestiżowe wyróżnienia.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymała specjalną nagrodę „Awans 2010” w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich, za największy postęp osiągnięty przez uczelnię, co przełożyło się na nienotowany dotąd skok w zestawieniu, podczas ostatniego roku. WSIiZ awansowała z 14 pozycji na 5!

Kolejny dyplom otrzymaliśmy właśnie za 5 lokatę. To ogromne wyróżnienie i dowód uznania, tym bardziej że w rankingu wyprzedziliśmy aż 91 innych niepublicznych szkół wyższych z całej Polski, zdobywając maksymalną liczbę punktów w kilku kategoriach, m.in. za innowacyjność i programy studiów prowadzone w językach obcych. O wadze i prestiżu rankingu świadczy również fakt, że nad przygotowaniem czuwała niezależna kapituła pod honorowym przewodnictwem prof. Marka Safjana, w skład której wchodzili znani i szanowani przedstawiciele świata nauki, gospodarki i mediów.

– Znamienne są istotne zmiany w kryteriach uwzględnianych w tegorocznych rankingach szkół wyższych. W końcu zaczynają się liczyć tak ważne kwestie, jak przystawalność uczelni do potrzeb rynku pracy i gospodarki, która zawsze była priorytetem Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Najlepsze uczelnie niepaństwowe myślą kategoriami przyszłego interesu studentów, którzy opuszczą mury szkoły i będą szukać zatrudnienia – podkreśla prof. Jerzy Chłopecki, prorektor ds. Nauki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Profesor Chłopecki zauważa też, że w tegorocznym rankingu „Rzeczypospolitej” i „Perspektyw” pojawiły się kolejne istotne kryteria: innowacyjność i otwarcie na świat (umiędzynarodowienie uczelni), a są to właśnie te kryteria, które zawsze były niezwykle ważne dla WSIiZ.

– Podkreślić należy fakt, że WSIiZ wyprzedziły w rankingu jedynie uczelnie, które posiadają uprawnienia doktorskie i habilitacyjne. Co istotne, takie szkoły wyższe uplasowały się też na dalszych pozycjach za naszą uczelnią, co świadczy o tym, że pozostałe aspekty WSIiZ oceniane są bardzo wysoko – nie ukrywa prof. Chłopecki.

Prorektor WSIiZ zwrócił również uwagę, że w kategorii opinia pracodawców otrzymaliśmy więcej punktów od uczelni, które nas wyprzedzają. Nie dorównujemy im jedynie w opinii środowiska akademickiego. – Uczelnie, które nas wyprzedziły mieszczą się w Warszawie, a WSIiZ na peryferiach Polski, stąd taka opinia środowiska i nie wolno jej lekceważyć. Ale dużo ważniejsza dla studentów jest bardzo pochlebna opinia pracodawców, bo to oni dają zatrudnienie naszym absolwentom.
Na gali gościł m.in. Andrzej Smirnow, przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Jego zdaniem ranking Perspektyw odgrywa istotną rolę w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

– Sądzę, ze ranking organizowany przez Perspektywy i Rzeczpospolitą jest doskonałym uzupełnieniem naszego systemu akredytacji, ponieważ z pewnością przełoży się na podniesienie poziomu kształcenia, ruch, który jest nam niezwykle potrzebny. Dlatego chciałbym podziękować i pogratulować organizatorom tego rankingu, bo sądzę, że odgrywa i będzie odgrywał bardzo wielką rolę w przyszłości – powiedział podczas uroczystej ceremonii.