Niebawem rozpoczyna się nowy rok akademicki. Harmonogram spotkań organizacyjnych dla studentów I roku jest już gotowy.Sprawdź, kiedy odbędzie się Twoje spotkanie.

Studia stacjonarne – licencjat

Budynek: RA (ul. Sucharskiego 2)

Kierunki studiów:

 • Administracja (LAD+LAD-ABP); 30.09.08; godz.9.00-12.00;sala RA 21
 • Informatyka +Programowanie (IID, IID-P);30.09.08; godz.9.00-12.00; sala RA 104
 • Ekonomia (LED) Biznes Międzynarodowy (LED-BM);30.09.08; godz.9.00-12.00; sala RA 22
 • Europeistyka (LUD); 30.09.08; godz.9.00-12.00; sala RA 53
 • Dziennikarstwo i Kom. Społ. (LDD) Grafika Komputerowa (LDD-GK);30.09.08; godz.9.00-12.00; sala RA 3

Budynek: TA (Tyczyn – Za Pałacem)

Kierunki studiów:

 • Turystyka i rekreacja LTD; 30.09.08; 9.00-12.00; sala TA 105
 • Zdrowie Publiczne LZD; 30.09.08; 9.00-12.00; sala TA 104
Studia niestacjonarne – licencjat

Budynek: RA (ul. Sucharskiego 2)

Kierunki studiów:

 • Administracja (LAZ+LAZ-ABP); 03.10.08; godz. 17.30-18.30; sala RA 3
 • Informatyka (IIZ); 03.10.08; godz. 17.30-18.30; sala RA 101
 • Dziennikarstwo i Kom.Społ.- Grafika komputerowa; 10.10.08; godz.17.30-19.00
 • Ekonomia (LEZ) Biznes Międzynarodowy (LEZ-BM); 10.10.08; godz. 17.30.19.30; sala RA 101
 • Europeistyka (LUZ);10.10.08; godz. 17.30-19.30; RA 104

Budynek: TA (Tyczyn – "Za Pałacem)

Kierunki studiów:

 • Turystyka i Rekreacja (LTZ);10.10.08; godz.17.30-19.30;sala TA 104
 • Zdrowie Publiczne (LZZ); 03.10.08; godz. 17.30-19.30;sala TA 104
 • Socjologia (LSZ); 03.10.08; godz. 17.30-19.30; sala TA 8
 • Ratownictwo Medyczne (LRZ); 03.10.08; godz. 17.00-19.00; sala TA 105
Studia niestacjonarne – II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Budynek: RA (ul. Sucharskiego 2)

Kierunki studiów:

 • Dziennikarstwo i Kom.Społ. RPR; 24.10.08; godz. 17.30-19.30; sala A 53
 • Informatyka (UIZ) IKM (4 sem.); 17.10.2008; 17.30-19.30; sala A 21
 • Informatyka i ekonometria UKZ ISG; 17.10.08; godz. 17.30-19.30; sala A 22
 • Ekonomia: Biznes Międzynarodowy i Zarz. Proj.(BMZP)SW01; 24.10.08; godz.17.30-19.30; A 104
 • Ekonomia: Rachunkowość (R)SW02; 24.10.08; godz. 17.30-19.30; sala A 101
 • Ekonomia: (ZF) (SE) (IN); 24.10.08; godz. 17.30-19.30; sala A 21
 • Ekonomia: Zarządzanie w ochronie zdrowia (ZOZ)SW04; 24.10.08; godz. 17.30-19.30; sala A 22

Budynek: TA (Tyczyn – Za Pałacem)

 • Turystyka i rekreacja: Rekreacja i Turystyka Zdrowotna (RTZ)SW01; 24.10.08;godz. 17.30-19.30; sala TA 105
 • Turystyka i rekreacja: Zarządzanie Turystyką (ZT) SW02; 24.10.08; godz. 17.30-19.30; sala TA 104

Informacja o transporcie:

Autobusy będą podstawiane na parking hipermarketu Tesco, na pół godziny przed spotkaniem:

 • 30.09.08 – godz. 8.30
 • 03.10.08 – godz. 16.30 i 17.00
 • 10.10.08 – godz. 17.00
 • 24.10.08 – godz. 17.00

Powrót do Rzeszowa nastąpi tuż po zakończonych spotkaniach organizacyjnych, z parkingu w Tyczynie – "Za Pałacem"