Już w tym tygodniu odbędzie się spotkanie organizacyjne dla przyszłych studentów kierunku Informatyka.

Dla studiów stacjonarnych spotkanie organizacyjne rozpocznie się we wtorek 26 marca o godzinie 15.00 w sali RA53. Po spotkaniu, na którym obecność studentów jest obowiązkowa odbędą się zajęcia dydaktyczne.

Dla studiów niestacjonarnych spotkanie organizacyjne rozpocznie się w piątek 5 kwietnia o godzinie 16.00 w sali RA 53.

Obecność na zajęciach organizacyjnych studentów jest obowiązkowa.
Niestawienie się studenta na spotkanie organizacyjne oznacza niepodjęcie studiów i spowoduje usunięcie studenta z listy studentów (skreślenie).