"Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie Asseco Resovia Rzeszów" –
to temat spotkania z prezesem klubu, Bartoszem Górskim. Odbyło się ono
we wtorek 15 listopada 2016 roku w Wyższej Szkole Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie w ramach "Loży Biznesu". Ze spotkania skorzystali głównie studenci kierunków zarządzanie oraz ekonomia.

Podczas spotkania studenci otrzymali pokaźna dawkę informacji dotyczących praktyki zarządzania klubem sportowym.

Pan Prezes zwrócił szczególna uwagę na znaczenie komunikacji marketingowej dla zapewnienia odpowiedniego finansowania działalności klubu. Podkreślał, ze kształtowanie właściwych zasad funkcjonowania klubu skutkuje wzrostem jego wiarygodności w oczach zawodników a ponadto przekłada się na wsparcie jakie udzielane jest przez sponsorów i kibiców. Cały przekaz uświadomił studentom, że klub sportowy jest takim samym podmiotem biznesowym jak przedsiębiorstwo innej branży, chociaż nieprzewidywalność wyniku sportowego powoduje, ze ryzyko zarządzania w sporcie jest jeszcze większe.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia