8 listopada 2016 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się seminarium z prof. Zbigniewem Krysiakiem poświęcone sylwetce Roberta Schumana.

8 listopada 2016 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się seminarium z prof. Zbigniewem Krysiakiem poświęcone sylwetce Roberta Schumana.

Schuman był premierem Francji, który na stałe wpisał się do historii polityki światowej za sprawą utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, dzisiejszej Unii Europejskiej. Jest również nazywany ,,ojcem zjednoczonej Europy”.

W seminarium wzięli udział pracownicy WSIiZ oraz studenci rzeszowskich uczelni. Ważnym elementem wizyty Profesora Krysiaka było spotkanie z Rektorem WSIiZ dr Wergiliuszem Gołąbkiem, podczas którego rozmawiano o nawiązaniu współpracy pomiędzy Uczelnią, a Instytutem Imienia Myśli Schumana w Warszawie.

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak jest adiunktem w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem przy Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej, a także pełni funkcje prezesa Instytutu Myśli Schumana w Warszawie. Wykłada on szereg przedmiotów, w języku angielskim i polskim, z zakresu finansów, bankowości, rynków finansowych i zarządzania ryzykiem dla studentów studiów doktoranckich, podyplomowych, MBA i studiów magisterskich.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej, głównie w sektorze finansowym, pełniąc m.in. następujące funkcje: członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Dyrektor Zarządzający Pionu Finansowania Nieruchomości w PKO BP, Wiceprezes AIG Bank Polska, Wiceprezes Inteligo Bank, członek rady nadzorczej TU Europa. Brał udział w pracach European Banking Industry Committee (EBIC). Był członkiem grupy ekspertów Mortgage Funding Expert Group (MFEG) przy Komisji Europejskiej. W 2006 został odznaczony Srebrnym Krzyżem przez Prezydenta Rzeczpospolitej za zasługi w rozwoju sektora bankowego w Polsce. W 2010 decyzją Walnego Zgromadzenia ZBP i Zarządu ZBP, za zasługi dla sektora finansowego, otrzymał Odznakę Honorową Związku Banków Polskich. Ekspert w Biurze Analiz Sejmowych i praktyki gospodarczej. Ekspert w dziedzinie rynków kapitałowych i rynków finansowych, prowadził liczne projekty dla Giełd Papierów Wartościowych. W 2013, uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych został powołany na członka Komitetu Naukowego GPW. Ekspert zespołu, powołanego przez Prezydenta RP. Od 2016 r. jest doradcą wiceministra Finansów pełniąc funkcję etatowego eksperta w Ministerstwie Finansów”.