Jakiej jakości jest powietrze, które każdego dnia dociera do naszych płuc? Teraz możemy to na bieżąco monitorować, bo na budynku WSIiZ przy ul. Sucharskiego zamontowany jest specjalny czujnik.

Aby sprawdzić, czy nie zagraża nam smog, wystarczy… wejść na stronę główną WSIiZ i spojrzeć na prawy dolny róg. Z wyświetlanego komunikatu dowiemy się, jaki jest poziom zawartości w powietrzu pyłów PM10, PM2,5 oraz PM1. Czujnik przekazuje także dane o temperaturze, wilgotności oraz ciśnieniu. Każdy zainteresowany może również sprawdzić historię wskazań z poprzedniej doby. Innym rozwiązaniem jest odwiedzenie strony  https://airly.eu/map/pl/ i odnalezienie miejsca lokalizacji uczelni.

„Jednym z celów kształcenia akademickiego powinno być promowanie postaw związanych ze świadomym użytkowaniem środowiska. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie staramy się – w ramach różnych kierunków kształcenia – uświadamiać naszych studentów na temat współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Niewątpliwie ochrona środowiska naturalnego jest jednym z nich. Stąd inicjatywa, aby na terenie naszej Uczelni zamontować nowoczesne systemy monitorowania jakości powietrza. Precyzyjna wiedza na temat tego, czym oddychamy, to niezbędny element szerszej kampanii edukacyjnej zarówno wśród naszej społeczności akademickiej, jak i wśród mieszkańców Rzeszowa” – podkreśla dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, Prorektor ds. Nauczania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania  sprawdza jakość powietrza wspólnie z firmą BorgWarner Poland sp. z o. o. Pozostałe czujniki zamontowane zostały na budynkach Politechniki Rzeszowskiej oraz WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Ich umiejscowienie zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż każda z uczelni mieści się w innej części Rzeszowa, dzięki czemu mieszkańcy mają dostęp do danych dotyczących jakości powietrza z różnych części miasta.

Gdy normy zanieczyszczenia powietrza są mocno przekroczone osoby starsze, najmłodsi a także osoby  z chorobami układu oddechowego oraz układu krążenia powinny ograniczać przebywanie na powietrzu.