Co druga osoba przystępująca do testu 5 sierpnia otrzymała stypendium odpoczątku studiów! Dodatkowo, stypendia otrzymały osoby, które po teście5 lipca znalazły się na liście rezerwowej.

Stypendium od początku studiów to unikalny system motywacyjny działający w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Oferuje rozpoczynającym naukę studentom dofinansowanie pokrywające 100% lub 50% czesnego.

 

W tym roku pula stypendiów dla kandydatów na studia I i II stopnia wynosiła 1000! Dla kandydatów na studia I stopnia zorganizowano dwa terminy testów kwalifikujących do stypendium: 5 lipca i 5 sierpnia.

 

Ponieważ, po II terminie testu pula stypendiów nie została wykorzystana, osoby które napisały test 5 lipca i znalazły się na liście rezerwowej, także otrzymają stypendia. Po raz pierwszy uczelnia przyznała również kilkadziesiąt stypendiów dla kandydatów na studia II stopnia. O przyznaniu tego stypendium decydowała średnia z toku studiów.

 

Informację o przyznaniu „stypendium od początku studiów” można uzyskać logując się na stronie https://rekrutacja.wsiz.rzeszow.pl/wyniki/ lub osobiście w Punktach Rekrutacyjnych lub telefonicznie pod numerami 17 866 11 8817 866 11 99.

 

Miejsca w systemie przyznawane są na pierwszy semestr studiów. Warunkiem utrzymania stypendium w drugim semestrze jest wykazanie się dobrymi wynikami w nauce oraz uczestnictwem w różnych formach aktywności studenckiej. Tym samym studenci przez pierwszy rok kształcą się bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie), a w kolejnych latach mogą korzystać z różnego rodzaju stypendiów naukowych.

 

– Dzięki rozbudowanemu systemowi stypendialnemu w minionym roku akademickim prawie 1000 osób studiowało za darmo, w tym liczna grupa studentów otrzymała stypendium wyższe od czesnego, nawet więcej niż 500 zł miesięcznie – podkreśla prof. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Dziś, ogłoszone zostały także wyniki rekrutacji do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

 

– W zakończonej 31 lipca I turze rekrutacji do WSIiZ złożyło podania o 7% więcej kandydatów niż w ubiegłym roku! To duży sukces uczelni, biorąc pod uwagę 8% spadek liczby maturzystów – podsumowuje rektor Pomianek.

 

Kandydaci, mogą sprawdzić decyzję o przyjęciu na studia logując się na stronie https://rekrutacja.wsiz.rzeszow.pl/wyniki/

 

Przypominamy, że 8 sierpnia 2013 rusza II tura rekrutacji do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Podania można składać do 30 września.

 

– Przyjmujemy podania m.in. na filologię angielską w tym także na nową specjalność tłumaczeniową z językiem chińskim, logistykę, finanse i rachunkowość oraz: fizjoterapię, ekonomię, biznes międzynarodowy oraz administrację, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikację społeczną, grafikę komputerową w mediach, kosmetologię oraz turystykę i rekreację – wylicza Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ – Na studia stacjonarne na informatyce przekroczyliśmy limit miejsc, ale prowadzimy jeszcze nabór na studia niestacjonarne. Dodatkowo, oferujemy studia stacjonarne na informatyce i ekonometrii oraz na specjalnej ścieżce kształcenia (realizowanej od pierwszego semestru) bezpieczeństwo systemów informatycznych.

 

WSIiZ prowadzi też nabór na studia w j. angielskim m.in.: Aviation Management (zarządzanie lotnictwem), Logistics (logistykę) oraz Information Technology. Każdy kierunek uczelnia uruchomiła po dokładnych analizach rynku pracy.
Szczegółowe informacje dot. oferowanych kierunków i specjalności można znaleźć na stronie: kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.