Ze srebrnym pucharem wrócili z Ogólnopolskich Warsztatów Kryminalistycznych w Szczytnie członkowie Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki WSIiZ. W towarzyszącym warsztatom konkursie na Najlepszy Studencki Zespół Oględzinowy w pokonanym polu zostawili reprezentacje kół kryminalistyki tak znamienitych uczelni, jak Akademia Obrony Narodowej w Warszawie czy Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Członkinie „srebrnej” ekipy WSIiZ (od lewej): Bernadetta Terlecka i Justyna Łygas wraz z opiekunem, insp. mgr. Józefem Kubasem, po dekoracji

Członkinie „srebrnej” ekipy WSIiZ (od lewej): Bernadetta Stachura-Terlecka i Justyna Łygas wraz z opiekunem, insp. mgr. Józefem Kubasem, po dekoracji. Fot. WSPol

Była to już III edycja warsztatów organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W ubiegłym roku reprezentanci WSIiZ, studenci przede wszystkim kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – zajęli trzecie miejsce. W tym – po heroicznych zmaganiach ze skomplikowaną materią kryminalistyczną oraz z czasem – ustąpili pola jedynie reprezentacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konkurs na najlepszy Studencki Zespół Oględzinowy był zwieńczeniem trzydniowych warsztatów. Pierwszy dzień (6 maja 2015 roku) uczestnicy poświęcili prelekcjom, których tematem były oględziny miejsca zdarzenia, czyli miejsca, w którym doszło do czegoś negatywnego/nagannego (np. do przestępstwa) bądź zidentyfikowano coś (np. zwłoki), co winno stać się przedmiotem zainteresowania policyjnych kryminalistyków.

Drugiego dnia organizatorzy warsztatów przeprowadzili dla kilkudziesięciu członków drużyn konkursowych Test wiedzy teoretycznej z wybranych zagadnień kryminalistyki. Drużynowe wyniki tego testu zostały później wliczone do końcowej punktacji zespołów oględzinowych. Indywidualnie drugie miejsce zajęła w nim członkini SKN Kryminalistyki WSIiZ, Bernadetta Stachura-Terlecka.

Również drugiego dnia warsztatów członkowie drużyn mogli poćwiczyć ujawnianie i zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia, fotograficzne utrwalanie tego miejsca oraz sporządzanie dokumentacji procesowej. Dokładnie te same czynności musieli wykonać w tempie konkursowym ostatniego, trzeciego dnia szczytnieńskiej imprezy. – Problemem były nie tyle same zadania, co niezwykle ograniczony czas na ich wykonanie – podkreśla Anna Wójcik, studentka trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego, liderka SKN Kryminalistyki WSIiZ, zarazem członkini srebrnej ekipy z Rzeszowa.

Uczestnicy III Ogólnopolskich Warsztatów Kryminalistycznych w Szczytnie wraz z opiekunami oraz organizatorami. W rzędzie osób klęczących: Justyna Łygas (druga z lewej), Bernadetta Terlecka i Anna Wójcik. W pierwszym rzędzie osób stojących – insp. mgr Józef Kubas (pomiędzy mundurowymi). Za nim (z lewej) Wojciech Chrobak.

Uczestnicy III Ogólnopolskich Warsztatów Kryminalistycznych w Szczytnie wraz z opiekunami oraz organizatorami. W rzędzie osób klęczących: Justyna Łygas (druga z lewej), Bernadetta Stachura-Terlecka i Anna Wójcik. W pierwszym rzędzie osób stojących – insp. mgr Józef Kubas (pomiędzy mundurowymi). Za nim (z lewej) Wojciech Chrobak (fot. WSPol).

Oprócz niej i Bernadetty Stachura-Terlecka naszą uczelnię reprezentowali z sukcesem w Szczytnie także studenci drugiego roku bezpieczeństwa wewnętrznego – Justyna Łygas i Wojciech Chrobak. Podobnie jak w ubiegłym roku, ekipę z Rzeszowa przygotował do zawodów mł. insp. w st. spocz. mgr Józef Kubas z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na co dzień opiekun SKN Kryminalistyki WSIiZ.

„Srebrnej” ekipie serdecznie gratulujemy!