15 stycznia 2010r. w Hotelu „Lord” przy ul. Leśnej 36 w Dębicy odbędzie się już ostatnie, szóste seminarium organizowane przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach projektu "Podkarpacki Monitoring Rynku Pracy i Edukacji".

Podczas seminarium eksperci przybliżą wyniki kwartalnych badań rynku pracy, w tym m.in.:

– stan i perspektywy rozwoju rynku pracy w województwie podkarpackim;
– koniunkturę w wybranych, wiodących branżach i sytuację gospodarstw domowych;
– zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zgłaszane przez podkarpackich przedsiębiorców.
– szarą strefę na Podkarpaciu.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Wszystkie zainteresowane osoby, przedstawicieli lokalnych instytucji rynku pracy i rynku edukacji – serdecznie zapraszamy do udziału.

Więcej informacji o projekcie PMRPiE na stronie projektu: www.monitoring.ig.wsiz.pl