Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko "Stażysta w Laboratoriach Komputerowych WSIiZ"

Opis stanowiska / zakres obowiązków:
Zatrudniona osoba będzie opiekowała się laboratorium, pozyskiwała i uczestniczyła w realizacji grantów naukowych i komercyjnych.

Obowiązkowe wymagania wobec kandydata:
(Uwaga: Rozpatrywane będą tylko te podania, które spełniają obowiązkowe wymagania)

  • studenci kierunków informatycznych, za zakresu sieci komputerowych, baz danych, programowania i grafiki komputerowej
  • studenci kierunków związanych z automatyką, fizyką i akustyką

Dodatkowo mile widziane:

  • komunikatywność
  • zaangażowanie i inicjatywa

Oferujemy:

  • pracę w młodym, twórczym zespole
  • możliwość i pomoc w rozwoju naukowym
  • udział w projektach badawczych i grantach realizowanych we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi Uczelni
  • staże naukowe i prace na kontraktach dydaktycznych we współpracujących z WSIiZ uczelniach UE i USA

Oferty tj.:
CV, LM oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
lub
bdp@wsiz.rzeszow.pl

z dopiskiem „Staż”