Stosunki międzynarodowe – tak nazywa się kolejny kierunek, który Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje kandydatom na studia. Podania o przyjęcie na ten kierunek można składać już od 1 kwietnia 2010 roku.

Niewątpliwą zaletą kierunku jest jego interdyscyplinarność, dzięki której podczas studiów zdobędziesz wiedzę nie tylko z zakresu nauk ekonomicznych, ale i społecznych, prawnych oraz politycznych. Wszystko to, umożliwi Ci poznanie oraz zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej – studia na tym kierunku są przeznaczone dla osób ambitnych i ciekawych świata.

Podczas pierwszych dwóch lat nauki zajęcia będą koncentrować się wokół tematyki obejmującej historię stosunków międzynarodowych, naukę o państwie, kwestie prawne i ekonomiczne, metody statystyczne i aspekty demograficzne, jak również zagadnienia geografii politycznej i gospodarczej. W ramach realizacji poszczególnych specjalności jako student będziesz miał z kolei możliwość poznania problematyki dotyczącej międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych czy kulturalnych, jak również międzynarodowego prawa publicznego, współczesnych systemów politycznych, organizacji międzynarodowych i mechanizmów polityki zagranicznej Polski.

Zajęcia w większości będą odbywać się w małych grupach w formie warsztatów, projektów i seminariów, co nie tylko wpłynie na efektywność kształcenia, ale zwiększy umiejętność pracy w zespole.

To co wyróżnia ten kierunek spośród oferty innych uczelni to nacisk na naukę języków obcych. Wiedząc jak istotna jest znajomość języków we współczesnych stosunkach społecznych czy gospodarczych, WSIiZ na studiach stacjonarnych, umożliwia naukę dwóch języków obcych (wiodący j. angielski oraz drugi do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. chiński), dzięki czemu zwiększysz swoje kompetencje na międzynarodowym rynku pracy.

Osoby kontynuujące naukę w WSIiZ na studiach stacjonarnych II stopnia na wybranych specjalnościach kontynuują również realizowane podczas studiów I stopnia lektoraty języków obcych.

Ponadto będziesz mógł w praktyce zweryfikować zdobyte na zajęciach umiejętności w trakcie praktyk zawodowych, organizowanych w firmach i instytucjach prowadzących działalność na skalę międzynarodową.

Specjalności:

A co po studiach?

Jako absolwent zostaniesz wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu problematyki społeczno-politycznej, ekonomicznej i kulturalnej świata i Europy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym, kulturowym, politycznym i gospodarczym. Zdobędziesz również umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Profesjonalne wykonywanie obowiązków umożliwi Ci znajomość języka obcego oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu.

Będziesz mógł podjąć pracę w organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, międzynarodowych organizacjach pozarządowych, korporacjach transnarodowych, przedsiębiorstwach krajowych rozwijających współpracę międzynarodową oraz placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu. Interdyscyplinarność kierunku umożliwi Ci ponadto podjęcie pracy w zawodach niezwiązanych bezpośrednio z teorią i praktyką stosunków międzynarodowych.

W ostatnim czasie WSIiZ rozszerzyła ofertę dydaktyczną. Poza Stosunkami międzynarodowymi, w tym roku Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia kierunku Kosmetologia. Łącznie można wybrać 9 kierunków studiów i ponad 70 specjalności. Podania można składać już od 1 kwietnia 2010. Dowiedz się więcej o nowym kierunku i studiach w WSIiZ w serwisie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.