W dniach 24–25 października 2014 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej odbędzie się II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Strefa Bezpieczeństwa.

Ubiegłoroczna Strefa Bezpieczeństwa odbyła się 15 października w Klubie Garnizonowym. Pośród przybyłych gości znaleźli się m.in.: posłanka na Sejm Renata Butryn, która objęła patronat honorowy nad wydarzeniem, prof. Andrzej Żebrowski, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, mł. insp. Tadeusz Zięba – radca w Wydziale Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, podinsp. Mirosław Wośko – naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, kpt. Artur Bogacz – kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej w Jasionce, a także Marzena Petryna – przewodnicząca Sekcji Studenckich Kół Nauk o Bezpieczeństwie European Association for Security. Problematyka konferencji przedstawiona została w dwóch panelach – Policja dla bezpieczeństwa i Siły Zbrojne dla bezpieczeństwa.

Tegoroczna edycja zaplanowana jest na dni 24–25 października br. W odróżnieniu od ubiegłorocznej ta odbędzie się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. Wychodząc naprzeciw sporemu zainteresowaniu organizatorzy postanowili organizację dwudniowego wydarzenia. Spodziewają się przybycia blisko 100 gości. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas. W skład Rady Naukowej wchodzą: prof. dr hab. Michała Śliwa, rektor UP, dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ; dr hab. Andrzej Młynarski, prof. UP; dr hab. Andrzej Żebrowski, dr hab. Marcin Lasoń, prof. KA; dr hab. Leszek Korzeniowski, prof. AWF; prof. UP; dr inż. Zbigniew Szkaradnik, Grupa 3S; dr inż. Tomasz Bąk, WSIiZ; dr Leszek Baran, WSIiZ; dr Kazimierz Kraj, WSIiZ; dr Jan Swół, WSIiZ; mgr Józef Kubas, WSIiZ; mgr Ewa Wolska–Liśkiewicz, WSIiZ, mgr inż. Bernadetta Stachura–Terlecka.

Konferencję organizują: Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ, Instytut Badań nad Cywilizacjami, Koło Naukowe Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem, Koło Naukowe Kognitywistyki, Koło Naukowe Kryminalistyki, Koło Naukowe Politologów, Miesięcznik e-Terroryzm.pl oraz Rada Kół Naukowych WSIiZ.
Zainteresowanym przypominamy, że rejestracja trwa do 10 października. Wszystkie informacje znajdą Państwo pod adresem: http://konferencja.e-terroryzm.pl/ oraz w profilu Konferencji w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/strefabezp.