Przyszli studenci oczekują, że w trakcie studiów będą mogli przede wszystkim zdobyć praktyczne umiejętności, które są poszukiwane przez pracodawców, a także spodziewają się, że zostaną dobrze przygotowani do podjęcia pierwszej pracy i poznają swojego przyszłego pracodawcę jeszcze w trakcie studiów – wynika z badań „Universum Talent Research 2015”, przeprowadzonych przez międzynarodową organizację Universum ze Sztokholmu.

Studenci WSIiZ cieszą się, że wybrali dobre studia w Rzeszowie

W badaniach, realizowanych w okresie od października 2014 roku do marca 2015 roku, udział wzięło ponad 23 tys. studentów z 60 polskich uczelni publicznych i 10 szkół niepublicznych. – Bardzo cieszymy się, że zaproszono nas do badań po raz kolejny. Świadczy to o tym, że nasze starania są doceniane i należymy do grona najlepszych na rynku świadczenia usług edukacyjnych – komentuje Ewa Podgórska z Biura Karier rzeszowskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Wyniki badań pokazują, że studenci najwyżej cenią sobie zdobywanie praktycznych umiejętności, a nie samo teoretyzowanie. Studenci WSIiZ nie są wyjątkiem – wśród najważniejszych atutów uczelni wymienili m.in. dobre przygotowanie studentów do zadań, z którymi zmierzą się w pracy po zakończeniu studiów.
Równie ważna jest dla młodych ludzi możliwość poznania swojego przyszłego pracodawcy już w trakcie studiów. – Od wielu lat regularnie organizujemy Podkarpackie Targi Pracy, podczas których studenci mają możliwość spotkania się z pracodawcami z firm o randze nie tylko ogólnopolskiej, ale także międzynarodowej. Poza tym wiele naszych kierunków studiów ma partnerów strategicznych, w przypadku zarządzania np. jest to Nowy Styl, z ekonomią współpracują Lufthansa (Aviation Management) i Zelmer, z informatyką m.in. Cisco, a Dziennikarstwu i komunikacji społecznej patronują: Polska Agencja Prasowa i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – wylicza Ewa Podgórska z WSIiZ.

Jednym z problemów polskiego szkolnictwa wyższego jest to, że studenci nie odczuwają, że uczelnie skupiają się na ich profesjonalnym rozwoju. Jedynie 25% studentów w skali Polski uważa, że szkoła dba o podwyższenie ich kwalifikacji. W WSIiZ natomiast wskaźnik ten sięga niemal 50%. – Nasi wykładowcy to profesjonaliści, którzy umieją dostrzegać talenty i pomagają je rozwijać. Cenimy też różnego rodzaju pomysły biznesowe i przyczyniamy się do ich realizacji – wyjaśnia Ewa Podgórska z Biura Karier WSIiZ.

Przy wyborze uczelni szczególną rolę odgrywa działalność Biur Karier. To, jak blisko współpracują z potencjalnymi pracodawcami, czy prowadzą na bieżąco analizę rynku pracy i, czy organizują spotkania z doradcami zawodowymi może mieć decydujący wpływ na wybór studiów – pokazują wyniki tegorocznego Uniwersum Talent Research. – W tym roku odsetek studentów, zwracających się do naszego Biura Karier wzrósł aż do 80%. Było nam zatem niezmiernie miło dowiedzieć się, że swoje zadowolenie z naszej pracy ocenili na poziomie aż 8,0 punktów, podczas gdy studenci innych renomowanych uczelni ocenili swoje Biura Karier na poziomie tylko 6,3 punktów – zaznacza Ewa Podgórska.

Studenci wysoko ocenili uczelnię szczególnie w obszarach: przygotowanie absolwentów do profesjonalnej kariery zawodowej, oferowanie możliwości współpracy z pracodawcami, wsparcie w rozwoju kariery zawodowej.

Jakość nauczania i indywidualne podejście do rozwijania potencjału każdego studenta bezpośrednio przekłada się na poziom zadowolenia z wyboru uczelni. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wskaźnik ten rośnie z roku na roku. Jeżeli w 2014 roku studenci oceniali swoje zadowolenie z wybranych studiów na poziomie 7,4 punktów, w tym roku podwyższyli swoją ocenę do 7,6 punktów. Nie ma się zatem czemu dziwić, że coraz częściej polecają uczelnię rodzinie i znajomym.

Studenci WSIiZ są zadowoleni ze studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie