8 lutego 2010 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy „Uzdrowiskiem Rymanów” SA a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Na mocy porozumienia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie kierować do szpitali uzdrowiskowych studentów kierunków medycznych prowadzonych przez naszą Uczelnię. „Uzdrowisko Rymanów” daje do dyspozycji zaplecze dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu studentom związanym z fizjoterapią.

Bazę szkoleniową stanowić będzie 800 – łóżkowe zaplecze oraz 2 szpitale: „Eskulap” i „Ziemowit”. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników uzdrowiska – specjalistów z zakresu fizjoterapii klinicznej, bezpośrednio w oddziałach chorych oraz gabinetach fizjoterapii – wyjaśnia dr Ryszard Palczak, Prodziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe prowadzone będą w formie zajęć zblokowanych. Dla studentów odbywających zajęcia zapewniona zostanie baza hotelowa oraz wyżywienie.

Podpisane porozumienie zapewni wyższy poziom szkolenia studentom kierunków medycznych realizowanych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.