W Sali Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wręczono uroczyście stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017. Wśród nagrodzonych znalazło się pięciu studentów naszej Uczelni.

Studenci WSIiZ otrzymują stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła drugie miejsce w ilości studentów, którzy otrzymali takie stypendia wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Uczelnie wyprzedził jedynie warszawski SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia może być przyznane, studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe czy artystyczne, a także sportowe.

„Takie stypendia przyznawane są na konkretnych kierunkach. W przypadku WSIiZ wsparcie otrzymali studenci z kierunków: informatyka – Dominik Ciurko oraz Jakub Stefan Jońca, ekonomia – Karolina Palimąka, zdrowie publiczne – Dawid Daniel Burczyk oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Przemysła Niepokój-Hepnar” – informuje Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ.

W roku akademickim 2016/2017 wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł i wypłacane jest jednorazowo przez szkołę wyższą na której studiuje stypendysta.

„Stypendium Ministra to wielkie wyróżnienie oraz nagroda za trud jaki włożyłem w tworzenie innowacyjnych rozwiązań z branży informatycznej. Pieniądze się przydadzą. Zainwestuje je w swoją dalszą edukację językową oraz w firmę którą niedawno założyłem. Ciężko jest mi opisać radość z okazji otrzymania tej nagrody ponieważ znalazłem się w elitarnym gronie najlepszych studentów w całej Polsce.” – mówi Dominik Ciurko, stypendysta WSIiZ na kierunku informatyka.

„To dla mnie ogromne wyróżnienie, szczególnie kiedy tego rodzaju nagrodę otrzymuje się po raz trzeci z rzędu. Niezmiernie cieszy fakt, że nasze wysiłki i zaangażowanie w działalność naukową zostają w pewnym momencie docenione, i jeszcze bardziej motywuje do dalszej pracy. Zarówno ja, jak i moi koledzy – mamy powód do dumy, bo należymy do grona 700 najlepszych studentów w Polsce.”– dodaje Karolina Palimąka, wielokrotna stypendystka Ministerstwa na kierunku ekonomia.

Podczas uroczystego wręczenia stypendystom dyplomów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego obecni byli: Rektor WSIiZ dr Wergiliusz Gołąbek, Prorektor ds. Nauczania dr Andrzej Rozmus, członkowie Kolegium Pionu Nauczania oraz dziekani, prodziekani kierunków, na których studiują wyróżnieni studenci.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia